OMXS30 utmanar all time high under onsdagen – Tre storbolag med intressanta grafer

Under onsdagen fortsätter den starka trenden i OMXS30 medan övriga svenska index släpar.
2021-08-11

Idag ser vi hur OMXS30 fortsatt handlas till en relativ styrka gentemot övriga svenska index och i synnerhet gentemot First North. Vi ser idag tre intressanta aktier på Large Cap listan som kan vara värda att hålla koll på. Trots svaghet på First North sticker några aktier ut med en relativ styrka.

Dollarn har handlats starkt de senaste veckorna och utmanar nu viktiga nivåer. Ett utbrott uppåt skulle sannolikt innebära en förlängning av det tuffa klimat vi sett för råvarupriser den senaste tiden. Är man exponerad mot råvarupriser kan det därför vara värt att hålla ett extra öga på dollarn nu i närtid.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 fortsätter sin starka trend – First North fortsätter släpa
 • Dollarn utmanar viktiga nivåer inom kort – Riktning kan påverka andra tillgångsslag
 • Tre intressanta grafer på storbolagslistan
 • Två intressanta grafer på aktier som finns noterade på First North

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 fortsätter sin starka trend – First North fortsätter släpa

Det är inget nytt tema med en relativ styrka hos OMXS30 gentemot First North. Denna trend har pågått i flera månader. Båda index befinner sig i en långsiktig uppåttrend men OMXS30 närmar sig en parabolisk uppåttrend medan First North istället befinner sig mitt i en konsolidering.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Dollarn utmanar viktiga nivåer inom kort – Riktning kan påverka andra tillgångsslag

Dollarn har handlats starkt sedan ett antal veckor tillbaka. Valutan har brutit upp från en nedåttrend som inleddes strax efter Corona-kraschen. Nu utmanar dollarn viktiga nivåer där ett utbrott upp ökar sannolikheten för en fortsatt uppåttrend. Om en sådan sker kan det innebära fortsatt svaghet för råvarupriser. Detta är något som varje råvaruexponerad aktör bör vara uppmärksam på.

 • Dollar index

Dagsgraf på Dollar index – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Tre intressanta grafer på storbolagslistan

Sinch, SSAB och Stora Enso är tre olika bolag där det förstnämnda skiljer ut sig väsentligt både i termer av affärsmodell och värdering. De tre bolagen har däremot en sak gemensamt; samtliga aktier utmanar i skrivande stund viktiga nivåer där ett eventuellt utbrott indikerar styrka. Dessa aktier kan därför vara värda att bevaka de kommande veckorna.

 • Sinch

Dagsgraf på Sinch – Bilden är klickbar

 • SSAB

Dagsgraf på SSAB – Bilden är klickbar

 • Stora Enso

Dagsgraf på Stora Enso – Bilden är klickbar

Två intressanta grafer på aktier som finns noterade på First North

Trots fortsatt svaghet på First North index sticker Humble Group ut med en stark rörelse under onsdagen. Aktien bryter idag upp från en längre tids nedåtlutande trendlinje. Rörelsen sker dessutom på hög volym. Aktien har ännu mycket overhead supply att jobba sig igenom men dagens rörelse är definitivt ett steg i rätt riktning. USWE Sports noterades för några veckor sedan, aktien har sedan dess handlats starkt med en bra volymutveckling och har nu under ett antal dagar konsoliderat ovanför tidigare utbrottsnivå. Ett nytt utbrott ovanför de senaste dagarnas nivå tolkas positivt.

 • Humble Group

Dagsgraf på Humble Group – Bilden är klickbar

 • USWE Sports

Dagsgraf på USWE Sports – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.