Rött på svenska index under tisdagen – Viktig nivå för dollarn

Tisdagen präglas av en röd handel relativt nära nollan, dollarn studsar kring en viktig nivå vilket påverkar råvarumarknaden negativt.
2021-09-07

Idag ser vi hur OMXS30 faller tillbaka ned till den nivån som detta index försökte bryta upp från igår. De senaste veckorna har varit relativt hackiga och detta fortsätter under tisdagen. Till skillnad från Mid Cap index och Small Cap index, har OMXS30 fortfarande inte brutit upp till en ny all time high, ovanför den topp som sattes under inledningen av augusti. Vi ser även hur både den amerikanska 10-årsräntan och den amerikanska dollarn handlas vid intressanta nivåer under tisdagen.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 har svårt att bryta upp från kortsiktig range – First North har svårt att bryta upp från långsiktig range
 • Den amerikanska 10-årsräntan handlas precis vid tidigare motstånd
 • Den amerikanska dollarn studsar kortsiktigt kring ett glidande medelvärde – En råvara som håller emot på dollarstyrka
 • Två aktier som brutit upp

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 har svårt att bryta upp från kortsiktig range – First North har svårt att bryta upp från långsiktig range

OMXS30 öppnade med ett gap-ned den 27/8 och har sedan dess handlats sidledes. Igår försökte detta index bryta upp från en kortsiktig range men faller idag tillbaka ned. Det återstår att se om detta storbolagsindex så småningom följer efter Mid- och Small Cap index och bryter upp till en ny all time high. First North har släpat gentemot övriga svenska index sedan februari. I fredags försökte First North bryta upp ovanför en trendlinje men vi ser idag hur detta breakout-försök, åtminstone i det korta perspektivet, misslyckas.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

 • First North

Dagsgraf på First North

Den amerikanska 10-årsräntan handlas precis vid tidigare motstånd

Den amerikanska 10-årsräntan fortsätter se ut som att den vill bryta upp från en kortsiktig range. Om detta sker kan det vara bra att hålla koll på aktier som karaktäriseras mer av det traditionella “value-området”, då denna kategori tenderar att gynnas på marginalen av en stigande 10-årsränta.

 • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på US10Y

Den amerikanska dollarn studsar kortsiktigt kring ett glidande medelvärde – En råvara som håller emot på dollarstyrka

Dollarn misslyckades med att bryta upp från en viktig nivå för två veckor sedan. Sedan dess har denna valuta handlats svagt. Idag ser vi dock hur dollarn, åtminstone på kort sikt, studsar nära EMA200. Detta sätter en viss prägel på råvaror som istället handlas på rött. En råvara som dock skiljer ut sig, vars momentum fortsätter trots dollarstyrka, är uran.

 • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex

 • ETF för Uranmarknaden

Dagsgraf på Global X Uranium ETF

[prenumeration2]

Två aktier som brutit upp

Vi nämnde igår hur Stora Ensos aktiegraf såg intressant ut och idag bryter denna aktie upp, på en i övrigt svag börs. Det amerikanska stålbolaget Mechel PAO, har genomgått en snabb omvärdering av marknaden, efter vi nämnde bolaget för två veckor sedan. När allt negativt sentiment om en aktie redan är prissatt och ett bolag levererar bättre resultat än marknaden förväntat sig, kan en aktie omvärderas oerhört snabbt. Mechel PAO utgör ett ypperligt exempel på detta.

 • Stora Enso

Dagsgraf på Stora Enso

 • Mechel PAO

Dagsgraf på Mechel PAO

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.