Ordlista

Kreditkort

2019-11-19

Vad är kreditkort? Ett kreditkort fungerar precis som ett kontokort med undantag att kortet är kopplat till en kredit som är garanterad av en bank. När kortet utnyttjas dras summan från den kredit som banken har garanterat, till skillnad från ett kontokort där pengarna dras direkt från ditt bankkonto. När du handlar med kredit innebär […]

ETF (Börshandlade fonder) 

2019-11-19

Vad är en ETF? ETF (Exchange Traded Fund, eller börshandlade fonder på svenska) är ett värdepapper som innehåller en mängd värdepapper. Det kan innehålla allt från aktier, råvaror och . En ETF kan ha olika inriktningar, vissa följer ett specifikt index och andra kan följa en sektor. Till exempel kan en ETF följa energisektorn, då […]

Kreditupplysning

2019-11-18

Vad är en kreditupplysning? En kreditupplysning kan tas ut på privatpersoner för att ta reda på information om en persons ekonomiska situation. Kreditupplysningen används som beslutsunderlag för att avgöra hur kreditvärdig en person är. En kreditupplysning beställs ofta av banker eller kreditinstitut i samband med låneansökan. Detta eftersom att banken behöver försöka göra en bedömning […]

Sharpekvot

2019-11-18

Sharpekvot Sharpekvoten är ett verktyg för att hjälpa investerare att förstå avkastningen i förhållande till risken. Som namnet antyder är sharpekvoten en kvot som räknas ut genom att mäta överavkastningen från den riskfria räntan delat med volatiliteten, eller den totala risken. Du kan läsa mer om volatilitet här. En tumregel brukar vara att ju större […]

Nettoinkomst

2019-11-18

Nettoinkomst Ordet netto betyder efter avdrag. Nettoinkomst är den summan som du ser på ditt bankkonto vid löningsdagen, den summan kallas även för den disponibla inkomsten om man tar hänsyn till transfereringar. En persons disponibla inkomst är den summan som kan användas till konsumtion och sparande. För att räkna ut din nettoinkomst behöver du följande […]

Bruttoinkomst

2019-11-18

Bruttoinkomst Ordet brutto betyder före avdrag. Bruttoinkomst är alltså den lön du tjänar före avdrag och det vanligaste avdraget som vi alla känner igen är – skatt. Läs även om Nettoinkomst      

Nyckeltal

2019-11-12

Nyckeltal är jämförelsetal som räknas ut med hjälp av ett bolags balans och resultaträkning. Vissa nyckeltal tar också ett bolags aktier i beaktning, som till exempel P/E-talet, där vinst i relation till aktiepriset beräknas. Värdera bolag med nyckeltal Nyckeltal är bra för att värdera bolag, och ställa dem i jämförelse mot varandra. Oftast tittar man […]

Utdelningsportfölj

2019-11-12

Vad är utdelning? Utdelning är pengar som delas ut av aktiebolag till aktieägarna. Oftast består utdelningen av vinst, men ett bolag måste inte gå med vinst för att dela ut pengar, utan kan ha utdelning från kassan. Många investerare lever på sin utdelning, eller investerar för att få just utdelning som en direktavkastning. Detta är […]

Utdelning

2019-11-12

Vad är utdelning? Utdelning är en del av vinsten som delas ut till aktieägarna. När ett aktiebolag levererar vinst kan de fördela delar eller hela vinsten mellan aktieägarna, denna fördelning kallas för utdelning eller aktieutdelning. Exempel på utdelning Om ett bolag har 100,000 noterade aktier, och gör en vinst efter skatt om 1,000,000kr gör bolaget […]

Ränta

2019-11-12

Vad är ränta? Ränta är kostnaden du betalar för att låna pengar. Ränta beräknas som en procentsats av det lånade beloppet och beräknas oftast på årsbasis men betalas löpande varje månad. Räntan sätts av kreditgivaren, alltså den som lånat dig pengar, men är oftast baserad på riksbankens ränta. Ränta kan skilja sig åt avsevärt beroende […]