Utdelning

Vad är utdelning?
2019-11-12

Vad är utdelning?

Utdelning är en del av vinsten som delas ut till aktieägarna. När ett aktiebolag levererar vinst kan de fördela delar eller hela vinsten mellan aktieägarna, denna fördelning kallas för utdelning eller aktieutdelning.

Exempel på utdelning

Om ett bolag har 100,000 noterade aktier, och gör en vinst efter skatt om 1,000,000kr gör bolaget en vinst om 10kr per aktie. Då kan styrelsen föreslå utdelning, och aktieägarna besluta på bolagsstämman om vinsten ska delas ut.

Normalt vill bolag investera delar vinsten i verksamheten, och delar därför inte ut hela vinsten. I detta exempel kan vi säga att bolaget delar ut 30% av vinsten, alltså 300,000kr och 3kr per aktie.

Om aktiekursen står i 100kr är aktierna värderade till ett P/E-tal om 10. Alltså aktiekursen delat på vinsten. Men i de 100kr som en aktie är värderad till, ingår alltså vinsten.

Om bolaget i stället för att behålla vinsten, beslutar att dela ut den till sina aktieägare, får aktieägarna 3kr per aktie insatta på sitt konto, men kursen justeras ned till 97kr.

Utdelning eller sälja aktier?

Som exemplet ovan visar kan man alltså sälja aktien innan utdelningen och få ut hela beloppet, men då krävs det en transaktion och någonstans ska pengarna återinvesteras. Det är också så att ett bolag som kontinuerligt levererar vinst och kan dela ut pengar, oftast går bra och har goda möjligheter att stiga i värde.

Att ta del av utdelningen men behålla sina aktier är alltså en stark strategi för att över tiden ta del av såväl stark utveckling i aktiepriset samt direktavkastning i form av utdelning. Återinvesterar man sin utdelning får man fler aktier och kan då ta än bättre del av möjlig avkastning.

Hur deklareras utdelning?

Tar man som privatperson emot en utdelning från ett börsnoterat aktiebolag tas det upp som inkomst av kapital i deklarationen.

Måste bolag gå med vinst för att leverera utdelning?

Värt att ha i beaktning är såklart att ett bolag inte måste gå med vinst för att dela ut pengar till sina aktieägare. Många aktieägare äger för att få utdelning på sin investering, och räknar då med att årligen få in utdelningar på sina konton.

Om bolag då inte levererar vinst, kan de givetvis fortsätta dela ut pengar, givet att där finns pengar att dela ut. Har ett aktiebolag till exempel en stor kassa sedan innan, men går med förlust ett år, kan de självklart dela ut delar av kassan ändå.

Vilka beslutar kring utdelning?

Detta föreslås av styrelsen och beslutas av aktieägarna på bolagsstämman

Spara med utdelningsportfölj

Det är vanligt att privatinvesterare och småsparare bygger utdelningsportföljer, där portföljen består av en samling aktier som alla levererar utdelning. Detta gör sparare för att få så kallad direktavkastning insatta på sina konton, och investerar då i så kallade utdelningsaktier, eller aktier med hög utdelning och direktavkastning.