Ränta

Vad är ränta?
2019-11-12

Vad är ränta?

Ränta är kostnaden du betalar för att låna pengar. Ränta beräknas som en procentsats av det lånade beloppet och beräknas oftast på årsbasis men betalas löpande varje månad. Räntan sätts av kreditgivaren, alltså den som lånat dig pengar, men är oftast baserad på riksbankens ränta. Ränta kan skilja sig åt avsevärt beroende på varifrån man lånar sina pengar, där kreditkort och korta lån har högre ränta medan t.ex. bolåneräntor är betydligt lägre. Räntesatser baseras på kreditbetyg och säkerhet, alltså hur troligt det är att banken får tillbaka pengarna och vilken säkerhet de har vid utlåning.

Historiska bolåneräntor

Bilden är hämtad från SBAB

Vilka olika räntor finns?

Det finns flera olika räntor, bland annat nominell ränta, effektiv ränta, listränta, reporänta och statslåneränta. Ibland pratar man om ockerränta vilket inte är en riktig ränta utan ett begrepp för en väldigt dyr ränta.

Räntesats är hur stor räntan är, alltså vilken procentsats av det lånade beloppet som ska betalas tillbaka.

Hur mycket är rimligt att betala i ränta?

Vilken ränta som lämpar sig baseras på hur statslåneräntan är satt, och vilket typ av lån man har tagit. Ett kreditkortslån är oftast betydligt högre än om man har belånat sitt hus för en utbyggnad.

Kan man förhandla sin ränta?

Ränta kan i vissa fall förhandlas ned beroende på vad för typ av lån man har. Det finns flertalet bolag som jobbar med att köpa upp konsumenters olika lån och sälja dessa till en av storbankerna, som då samlar de olika lånen och kan erbjuda en bättre ränta under ett stort lån.

Ska man binda sin ränta?

Att binda sin ränta innefattar att man knyter sig till samma räntesats under en bestämd tid. Detta kan vara bra att göra om man beräknar att en räntehöjning skulle förändra ens livssituation till det sämre. Alternativet är rörlig ränta som justeras och förändras beroende på läget allmänt i ekonomin och på kreditmarknaden. En rörlig ränta är historiskt sett lönsamt, men kan innefatta risker av plötsligt höjda kostnader.

Vid t.ex. bolån är det oftast möjligt att dela upp lånen i olika delar och då binda delar av det totala lånet. Detta kan vara ett ypperligt sätt att hantera sin risk. Då kan man binda räntorna på olika tidshorisonter men ser hela tiden till att ha koll på sin lånesituation och kan bättre planera sina utgifter.

Ränta är också något man kan få tillbaka om man lånar ut sina pengar. Detta sker t.ex. om man har sina pengar på ett sparkonto hos banken. Banken lånar då pengar av den som sparar hos dem, och kan i sin tur använda dessa pengar för att låna ut till sina kunder.

Därför kan räntan skilja sig beroende på om man låser pengarna hos banken en viss tid eller inte. Om man garanterar att ha kvar pengarna hos banken över t.ex. en period om tre år, kan de då med säkerhet låna ut pengarna till andra kunder under den perioden och ta emot en ränta som betalning, för att sedan betala ut en ränta till den som satt in sina sparpengar hos banken.

Ränta på Ränta

När man pratar om ränta pratar man ibland också om fenomenet ränta på ränta, som praktiserats till perfektion av investeringsgurun Warren Buffet. Ränta på Ränta innebär att man förräntar sin avkastning på årsbasis och lägger på varje års avkastning på föregående års avkastning för att över tid få sitt kapital att växa.