Nettoinkomst

Nettoinkomst Ordet netto betyder efter avdrag.
2019-11-18

Nettoinkomst

Ordet netto betyder efter avdrag. Nettoinkomst är den summan som du ser på ditt bankkonto vid löningsdagen, den summan kallas även för den disponibla inkomsten om man tar hänsyn till transfereringar. En persons disponibla inkomst är den summan som kan användas till konsumtion och sparande. För att räkna ut din nettoinkomst behöver du följande uppgifter:

  • bruttolön
  • kommunalskatt
  • eventuell kyrkoavgift
  • eventuell jämkning

läs också om Bruttoinkomst

Nedan kan du följa ett exempel på hur man kan räkna ut sin nettoinkomst och disponibla inkomst:

Lars Larsson har fått ett jobb med en bruttoinkomst (lön) på 30 000 kronor. Lars vill ta reda på hur mycket han har kvar efter skatt, alltså sin nettoinkomst. Lars tar reda på att han är inte medlem i Svenska Kyrkan och kommer därför inte betala någon kyrkoavgift. Kommunalskatten fick han reda på att den är 31 % och han har inte rätt till någon jämkning.

Lars knappar snabbt in på miniräknaren:

(bruttoinkomst * (1 – kommunalskatt) = nettoinkomst)
30 000 * 0,69 = 20 700 kronor.

 

Nu vet Lars sin nettoinkomst och vill även ta reda på sin disponibla inkomst. Lars bor ensam och har ett barn vilket innebär att han får barnbidrag (transferering) varje månad på 1100 kronor. Därmed blir Lars disponibla inkomst 20 700 + 1100 = 21 800 kronor.