ETF (Börshandlade fonder) 

Vad är en ETF?
2019-11-19

Vad är en ETF?

ETF (Exchange Traded Fund, eller börshandlade fonder på svenska) är ett värdepapper som innehåller en mängd värdepapper. Det kan innehålla allt från aktier, råvaror och . En ETF kan ha olika inriktningar, vissa följer ett specifikt index och andra kan följa en sektor.

Till exempel kan en ETF följa energisektorn, då innehåller ETF:en en mängd olika bolag inom energisektorn. En ETF kan på många sätt jämställas med en fond, däremot är de listade på börsen och handlas dagligen vilket en fond inte gör. En ETF kan vara ett bra alternativ för den personen som söker efter att ha en diversifierad portfölj men vill inte köpa de enskilda tillgångarna separat.

Detta kan ofta leda till en lägre transaktionskostnad eftersom man endast behöver betala ett courtage vid köp av en ETF istället för flera courtage vid varje aktieaffär.

De senaste åren har det skrivits och pratats mycket om ETF:er och blivit mer populära. 2009 var totalt en triljon dollar investerat i olika ETF:er världen över, vilket har vuxit till 4,7 triljoner dollar 2018. Man kan också höra om hur vissa aktier kan gynnas positivt om de hamnar i ett nytt index just eftersom att det är så många investerare som är investerade i ETF:er som följer stora index.

Vilka fördelar har en ETF?

Om en investerare vill följa ett index eller en speciell sektor är en ETF en väldigt bra lösning. Exempelvis om en investerare vill följa OMXS30, som innehåller de 30 mest omsatta bolagen på stockholmsbörsen, hade det varit delvis tidsödande men även kostsamt att investera i varje enskilt bolag. Det blir därför billigare och smidigare för investeraren att välja en ETF som följer OMXS30 eftersom att då räcker det att köpa ett värdepapper istället för 30 stycken.

En ytterligare fördel som ETF:er har är att det kan vara ett bra tillvägagångssätt att få en diversifierad portfölj som förvaltas till en låg avgift. ETF:er har ofta väldigt låga avgifter just eftersom att de är enkla att sköta för förvaltaren, om de är passivt förvaltade. Det finns även aktivt förvaltade ETF:er och då kan avgiften vara högre, då kan det vara bra att jämföra med traditionella fonder.

Det går att handla ETF:er med hävstång vilket kan både vara en fördel och en nackdel. Mer om hävstång finner du här.

 

Vilka nackdelar och risker förknippas med en ETF?

Vid köp och sälj av en ETF förknippas en spread kostnad som är värd att ha i åtanke. Ju större spreaden är desto större kostnad blir det. Som ovan nämnt går det att handla med hävstång i ETF:er vilket kan leda till stora förluster vid stora rörelser.

 

Det finns generellt sett 3 stycken olika risker med att handla ETF:er.

  1. Likviditetsrisk

Man ska inte glömma bort att börshandlade fonder är en relativt ny produkt och det finns risk att vid stora rörelser att det blir svårt att komma ur sin position.

  1. Marknadsrisk

Om börsen eller de tillgångar som ETF:en följer går ned sjunker också ETF:en i värde.

  1. Valutarisk

Om ETF:en investerar i tillgångar utomlands uppkommer en valutarisk.