Utdelningsportfölj

Vad är utdelning?
2019-11-12

Vad är utdelning?

Utdelning är pengar som delas ut av aktiebolag till aktieägarna. Oftast består utdelningen av vinst, men ett bolag måste inte gå med vinst för att dela ut pengar, utan kan ha utdelning från kassan.

Många investerare lever på sin utdelning, eller investerar för att få just utdelning som en direktavkastning. Detta är ett pålitligt och stabilt sätt att investera sina pengar, då utdelningsaktier oftast har stabila utdelningar årligen givet att konjunkturen är god.

När kommer utdelningen?

Oftast delar bolagen ut i samband med årsstämman, detta sker generellt sett någon gång under våren.

Vid skapandet av en utdelningsportfölj kan det vara fördelaktigt att ha detta i beaktning, så att man försöker sprida ut utdelningarna över året. Alternativet är att alla pengar kommer under våren och att man då drar på sig spenderarbyxorna och får äta knäckebröd hela hösten.

Internationella utdelningsaktier

Ett sätt att sprida ut utdelningen över årets gång är att investera i såväl svenska som utländska utdelningsaktier. Är man enbart investerad i svenska aktier kan alltså utdelningen komma samtidigt och då krävs det noggrann planering och budgetering för hela året.

Vad är utdelningsaktier?

Utdelning är inte något som alla bolag sysslar med. Även om bolagen går med vinst, kan de ha som målsättning att förvärva eller investera till exempel forskning och utveckling. Då behöver de pengarna själva och väljer alltså att inte dela ut något.

Generellt sett är det större bolag som gjort sin tillväxtresa, som fortfarande levererar avkastning och har möjlighet att dela ut delar av sin vinst, som ger utdelning till sina aktieägare. För att förtydliga detta, kallas dessa bolag för utdelningsaktier.

Vilka bolag ska man ha i sin utdelningsportfölj?

Eftersom bolagen som delar ut stabila utdelningar är större bolag med stabila intäkter och en bra marginal som de lyckas upprätthålla, ska man vända sig mot de större bolagen med stabil omsättning och goda marginaler.

Det är även bra att titta på hur historiken ser ut för utdelning, då många bolag strävar efter att hålla utdelningen stabil eller växande.

Diversifiera utdelningsportföljen

Det är också viktigt att se till att utdelningsportföljen i sin helhet är väl diversifierad, så att värdet av portföljen inte tar för mycket stryk om en sektor går ned. Som alltid när man sätter ihop en portfölj är det viktigt att ha diversifiering i beaktning, alltså att inte vikta för tungt mot ett segment, en bransch eller en sektor.

Vi vill gärna se portföljen med 15-20 bolag, där vi väger lika så att portföljen är en spegling av börsen i sin helhet.

Börsdata

På Börsdata kan man screena efter storlek, tillväxt och bransch. Detta är ett optimalt verktyg för att sätta ihop en portfölj eller leta efter aktier att investera i som passar ens investeringsprofil.