Sharpekvot

Sharpekvot Sharpekvoten är ett verktyg för att hjälpa investerare att förstå avkastningen i förhållande till risken.
2019-11-18

Sharpekvot

Sharpekvoten är ett verktyg för att hjälpa investerare att förstå avkastningen i förhållande till risken. Som namnet antyder är sharpekvoten en kvot som räknas ut genom att mäta överavkastningen från den riskfria räntan delat med volatiliteten, eller den totala risken. Du kan läsa mer om volatilitet här.

En tumregel brukar vara att ju större kvotvärde sharpekvoten antar desto attraktivare är den riskjusterade avkastningen.

Om du vill räkna ut sharpekvoten är formeln här nedan:

Rf = riskfri ränta (risk-free rate) – läs mer här om riskfria räntan.

Rp = portföljavkastning (return of portfolio)

σp = standardavvikelse av portföljens överavkastning

Standardavvikelse

Standardavvikelsen hjälper oss att se hur portföljens avkastning avviker från dess förväntade avkastning.

Sharpekvot

Sharpekvoten kan användas på två olika sätt. Det första är att utvärdera hur portföljens avkastning har varit. Det andra sättet är att beräkna fram en förväntad sharpekvot och då får man använda sig av den förväntade avkastningen och den förväntade framtida riskfria räntan.

En sharpekvot som är negativ ger inte ut någon värdefull information. Sharpekvoten blir endast negativ om portföljen förväntas avkasta negativ avkastning eller om den riskfria räntan är högre än portföljens avkastning.

Ett användningsområde för sharpekvoten är att jämföra olika portföljer och se hur den riskjusterade avkastningen är. Exempelvis kan en portfölj med lägre förväntad avkastning ha en högre sharpekvot än en portfölj med högre förväntad avkastning.

Detta betyder att den portfölj med lägre förväntad avkastning har en bättre riskjusterad avkastning. Detta kan vara ett nyttigt verktyg att använda både när man ser över sin portfölj men även vid val av olika fonder.

En viktig sak att tänka på är att sharpekvoten kan manipuleras genom att mäta med olika intervall. 1-dags intervall kommer sannolikt ha högre standardavvikelse än 1-veckas. Detta är viktigt att ha i åtanke när du jämför olika fonders sharpekvot.