Ny all time high för OMXS30 – Uppdatering av spännande aktiespaning

Under fredagen handlas OMXS30 på en ny all time high samtidigt som banksektorns momentum fortsätter.
2021-08-13

Idag ser vi hur OMXS30 bryter upp på marginalen från en kortsiktig range, momentum föder momentum och trenden i OMXS30 har visat sig vara svårbruten. En sektor som gått starkt under 2021 är banksektorn, detta har vi sett både i Sverige och USA. Den amerikanska ETF:en som innehåller finansrelaterade bolag (XLF) bröt nyligen upp till en ny all time high.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 fortsätter handlas starkt – First North fortsätter släpa
 • Banksektorn går starkt både i Sverige och USA
 • Rederisektorn går fortsatt starkt
 • Uppdaterad aktiespaning på ett intressant bolag som ser tekniskt intressant ut

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 fortsätter handlas starkt – First North fortsätter släpa

Den långsiktiga, medellånga och kortsiktiga trenden i OMXS30 är upp. Denna trend har pågått länge och blir en bra påminnelse om att “momentum föder momentum”. Om ni vill läsa mer om hur momentum fungerar rekommenderar vi Jonas Bernhardssons artikelserie om detta ämne. Det är omöjligt att säga hur mycket av trenden som återstår men än så länge har köparna kontrollen över priset. First North har släpat gentemot OMXS30 under en längre tid och detta ser inte ut att förändras i närtid. Den långsiktiga trenden för First North är dock också fortfarande upp, det blir därför intressant att se om detta index studsar kring viktiga nivåer framåt.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

[prenumerera2]

Banksektorn går starkt både i Sverige och USA

Banksektorn har gått starkt under 2021. Vi såg häromdagen hur den amerikanska ETF:en som innehåller finansrelaterade bolag (XLF) bröt upp till en ny all time high. Parallellt med detta fortsätter den starka trenden i Nordea, vars aktie har varit en av de starkaste inom sektorn de senaste månaderna.

 • XLF

Dagsgraf på XLF – Bilden är klickbar

 • Nordea

Dagsgraf på Nordea – Bilden är klickbar

Rederisektorn går fortsatt starkt

Rederisektorn för containerfartyg har gått starkt sedan Corona-kraschen bottnade. Bolag verksamma inom sektorn har sett en extrem tillväxt som få förväntade sig. Nu ser vi hur det största bolaget i sektorn, Maersk, återtestar sin nya all time high samtidigt som ett väsentligt mindre bolag som slagit analytikers vinstestimat sex kvartal i rad hittat tillbaks ovanför viktiga glidande medelvärden.

 • Maersk

Dagsgraf på Maersk – Bilden är klickbar

 • Euroseas

Dagsgraf på Euroseas – Bilden är klickbar

Uppdaterad aktiespaning på ett intressant bolag som ser tekniskt intressant ut

Vi publicerade idag en uppdaterad aktiespaning av Dignitana efter att inlett bevakning på bolaget den 1 december 2020. Aktien är sedan dess upp mer än 40 % och har idag många spännande triggers vilket skapar utrymme för ytterligare kursuppgång. Därutöver ser aktien tekniskt intressant ut efter att ha brutit upp över tidigare motstånd.

 • Dignitana

Veckograf på Dignitana – Bilden är klickbar

[prenumerera]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.