Uppdaterad aktiespaning av skalpkylningsbolaget Dignitana

Dignitana är ett medicinteknikbolag som utvecklar, producerar och marknadsför sitt egna patenterade skalpkylningssystem, DigniCap® Scalp Cooling System.
2021-08-13

Under 2015 fick bolaget ett FDA godkännande och under 2019 erhöll Dignitana CE-märkning och godkännande för försäljning inom EU. Samma år nåddes ett nytt FDA godkännande för bolagets senaste, uppgraderade DigniCap Delta system.

Bolagets största andel av försäljningen kommer från USA men Dignitana finns även på en rad andra marknader. Intäkter genereras genom direktförsäljning av system, betalning per behandling, försäljning av huvor och kit till patienterna, leasade maskiner, serviceavtal och andra intäkter.

Tidigare aktiespaning

Vi inledde vår första aktiespaning och bevakning av bolaget den 1/12-2020 och vi rekommenderar läsning av denna för att få en större förståelse för bolaget. Aktien är upp mer än 40 % sedan bevakning inleddes och caset är enligt vår mening fortfarande intressant.

Vi imponerades av hur bolaget kontinuerligt hade utvecklat sitt skalpkylningssystem och hur det senaste uppgraderade “DigniCap Delta system” innebär en 80-procentig minskning av tidsåtgången för sjukvårdspersonal vid behandling. Därutöver hade Dignitana utvecklat patientindividuella mössor med förbättrad passform för att minska risken för håravfall ytterligare.

Vi såg även stor potential i bolagets affärsmodell för sin största marknad (USA) där Dignitana leasar ut sina maskiner och tar betalt per behandlad patient samtidigt som patientindivuella mössor innebär merförsäljning. Denna affärsmodell öppnar för högre marginaler över tiden.

Fortsatt tillväxt

Sedan vår bevakning inleddes har bolaget fortsatt växa samtidigt som en rad positiva nyheter har kommit ut. För Q1-rapporten levererade Dignitana 13,2 miljoner kr i nettoomsättning, en 16-procentig tillväxt. Förlusten minskade med 5,1 miljoner till 7,7 miljoner kr. Viktigast av allt, i ljuset av bolagets affärsmodell, levererade de en 10-procentig tillväxt för den genomsnittliga dagliga behandlingsintäkten.

Distributöravtalen ger effekt

Bolagets DigniCap Delta maskiner finns nu hos fler än 250 olika mottagningar i USA. Över 350 Dignicap Delta maskiner finns på plats sedan lanseringen under Q3 2019. I vår senaste spaning framhöll vi hur Dignitana ingått ett samarbete med ION Solutions, USA:s största service- och inköpsorganisationen för läkare specialiserade på stöd till lokala onkologimottagningar. Detta samarbete mynnade ut i leverans till fem nya mottagningar under det första kvartalet.

Bolaget meddelade även om en utökning av sitt befintliga avtal med GenesisCare, ett av världens största nätverk för integrerad onkologisk vård. Det utökade avtalet har startat snabbt med nya dignicap till tre mottagningar i Florida.

Dignitana har dessutom tecknat ett avtal med den ledande distributören B & Co Group för att driva tillväxt i Benelux-regionen. Nu blir B & Co den exklusiva leverantören av The DigniCap Scalp Cooling System i Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Avtalet inleds med försäljningen av två DigniCap-enheter som används av cancercentra för att minimera håravfall från kemoterapi.

Stor trigger

En av de viktigaste framtida triggers vi såg när vi först skrev om Dignitana första gången var att det amerikanska läkaresällskapet skulle utfärda en så kallad CPT-kod för skalpkylning, vi skrev följande:

”Den kanske mest intressanta nyheten som kommit i närtid var att det Amerikanska läkaresällskapet (American Medical Association, AMA) ska utfärda en så kallad CPT-kod för skalpkylning som gäller från den 1 juli 2021. I praktiken innebär detta en öppning för kliniker att ansöka om ersättning från sina patienters försäkringsbolag och över tiden därmed tillgängliggöra skalpkylning för alla patienter i USA. Det här beslutet kan dels öka utnyttjandegraden av systemen hos befintliga kliniker men också minska tröskeln för att komma in på nya.”

Under den senaste kvartalsrapporten uttryckte VDn sig om CPT-koden där han menade på att det dels kommer innebära att skalpkylning blir finansiellt tillgänglig för patienter. En ersättning innebär dessutom en större försäljningspotential för onkologi klinikerna, varför det även ligger i deras intresse. Denna nyhet benämns som den viktigaste sedan bolagets FDA-godkännande 2015.

Teknisk analys

Aktien har brutit upp på hög volym från sin tidigare motstånd och konsoliderar nu medan glidande medelvärden kommer ikapp.

Veckograf på Dignitana – Bilden är klickbar