Lugna rörelser på index under fredagen – Två aktier som ser intressanta ut

Dagens handel sker i ett lugnt tempo, OMXS30 ser ut att avsluta veckan ovanför den range som präglade förra veckan.
2021-09-03

Idag ser vi hur OMXS30 återtestar nivån som detta index bröt upp från igår. Vi ser även hur First North handlas marginellt ovanför den trendlinje som utgjort ett motstånd sedan februari. Nästa vecka blir en prövning, tidigare försök att bryta upp från denna range har misslyckats. I USA ser vi hur både S&P500 och Nasdaq handlas sidledes för fjärde dagen i rad. Båda dessa index har sedan tidigare brutit upp till nya högstanivåer.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • OMX30 handlas ovanför kortsiktig range – First North handlas ovanför långsiktig range
  • Lugn handel i S&P500 och Nasdaq efter tidigare utbrott
  • Två svenska aktier som kan vara intressanta att hålla koll på nästa vecka

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 handlas ovanför kortsiktig range – First North handlas ovanför långsiktig range

OMXS30 ser ut att stänga fredagen ovanför den gap-zon som uppstod den 27/8. Detta är ett steg i rätt riktning för en fortsatt uppåttrend. First North handlas ovanför en trendlinje som präglat detta index konsolidering sedan februari. Om vi ser en stark rörelse under nästa vecka kan detta potentiellt sett vara en början på ett slut av denna konsolidering.

  • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

  • First North index

Dagsgraf på First North

Lugn handel i S&P500 och Nasdaq efter tidigare utbrott

Både S&P500 och Nasdaq har sedan tidigare brutit ut till historiska högstanivåer. I dagsläget handlas de sidledes medan glidande medelvärden kommer ikapp.

  • S&P500

Dagsgraf på S&P500

  • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

[prenumeration2]

Två svenska aktier som kan vara intressanta att hålla koll på nästa vecka

Bioarctic bröt i måndags upp från en range som pågick i åtta veckor. I dagsläget återtestar denna aktie sin utbrott-nivå. Om aktien klarar att hålla sig kvar kring dessa nivåer eller högre under nästa vecka ökar sannolikheten för en framgångsrik breakout. Waystream har konsoliderat sedan början av juli. De senaste dagarna har aktien dock klättrat högre upp i sin range och nu handlas den nära tidigare all time high nivå. Slutligen ser vi hur OptimizeRX, vars graf vi tog upp i måndags, fortsätter upp under fredagen efter en framgångsrik breakout igår.

  • Bioarctic

Dagsgraf på Bioarctic

  • Waystream

Dagsgraf på Waystream

  • OptimizeRX

Dagsgraf på OptimizeRX

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.