Lugn handel på index efter tidigare svaghet – En sektor som fortsätter visa tydlig relativ styrka

Torsdagen präglas av en mer stillsam handel nära nollan efter att ha handlats svagt sedan förra måndagen, First North fortsätter handlas svagast av svenska index.
2021-09-30

Idag ser vi hur OMXS30 handlas precis kring den bottennivå som sattes under förra måndagen, här skiljer sig First North index, som redan brutit ned under denna nivå. Svagheten är inte isolerad till svenska index utan sträcker sig även till de flesta index på marknaden. Svagheten vi ser hos både S&P500 och Nasdaq är nästan identisk med den vi ser hos OMXS30.

Utöver denna nyligen inledda svaghet hos index ser vi två viktiga trender under de senaste två veckorna; den amerikanska 10-årsräntan har brutit upp och en ny ledande sektor håller på att träda fram på globala index.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Volatilitetsindex (VIX) återigen på farligt territorium
 • Amerikanska 10-årsräntan har brutit upp – Implikationer?
 • Dollarn har brutit upp
 • OMXS30 har brutit kortsiktig uppåttrend – First North har brutit långsiktig uppåttrend
 • S&P500 och Nasdaq handlas kring viktiga nivåer
 • Koppar riskerar att bryta ned
 • En sektor som visar avvikande styrka på en i övrigt svag börs

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Volatilitetsindex (VIX) återigen på farligt territorium

VIX index har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till i måndags förra veckan, då kursen bröt upp från denna nivå. Under den resterande veckan handlades VIX ned igen. Idag ser vi ett nytt försök där VIX återigen handlas ovanför trendlinjen och detta ökar på nytt risken för fortsatt volatilitet på börser.

 • VIX

Dagsgraf på VIX

Amerikanska 10-årsräntan har brutit upp – Implikationer?

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta gynnar teknikorienterade index såsom Nasdaq.

Den amerikanska 10-årsräntan försökte vid fyra separata tillfällen bryta upp från den range som etablerades i början av augusti. Förra veckan bröt den på det femte försöket upp. Bank och energi är två sektorer som gynnats av denna utveckling medan högt värderade tillväxtbolag gått svagare.

 • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på US10Y

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Dollarn har brutit upp

En av många anledningar till att hålla koll på den amerikanska dollarn är att nästan alla råvaror är prissatta i denna valuta, detta gäller även kryptovalutor. Dollarn påverkar därför många olika tillgångsslag med sina rörelser. Nu har valutan brutit upp från en range som den handlats inom sedan mars. Detta sätter omedelbart ett avtryck hos bland annat guld och silver som handlats ned. Det återstår att se hur råvaror såsom olja och gas hanterar en eventuell fortsatt styrka hos dollarn.

 • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex

OMXS30 har brutit kortsiktig uppåttrend – First North har brutit långsiktig uppåttrend

OMXS30 befinner sig fortsatt i en långsiktig uppåttrend. De senaste två veckorna har dock präglats av en svaghet och under ytan har vi sett hur enskilda aktier, listade på detta index, handlats ännu svagare än sitt index med nedbrott under långsiktiga glidande medelvärden.

Situationen är inte helt enkel att tyda då klassisk sentimentdata såsom fear/greed index, put/call ratio eller smart money/dumb money, alla signalerar en hög rädsla på börsen, detta öppnar i sin tur för att nedgången kan komma att ha begränsat utrymme. Rädslan brukar inte vara såhär hög under inledningen av en större börsnedgång.

Med detta i beaktning ser vi dock hur OMXS30 fortfarande handlas under EMA50, som tidigare under året utgjort en stödnivå. Kursen handlas under torsdagen precis ovanför förra veckans bottennivå. Anser man som vi, att priset är den viktigaste indikatorn, bör försiktighet vidtas tills dess att kursen bekräftat det som sentimentindikatorer redan bekräftar.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

First North har sedan februari  handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under förra veckan, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200. Detta ökade risken för att trenden slagit om till en nedåttrend. Kursen stänger torsdagen under förra veckans botten. Den relativa svagheten i trenden kan sannolikt förklaras av en stigande 10-årsränta.

 • First North

Dagsgraf på First North

S&P500 och Nasdaq handlas kring viktiga nivåer

Likt First North, missgynnas Nasdaq, åtminstone i teorin, av en uppåttrendande 10-årsränta. Detta index har under veckan handlats svagare än övriga amerikanska index men befinner sig precis kring nivån som utgjorde en botten förra veckan.

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

S&P500 studsade mellan maj och september på EMA50 vid fyra separata tillfällen. Under förra veckan bröt kursen ned under denna nivå för att sedan handlas upp tämligen omgående. Nu har kursen på nytt brutit ned under likt OMXS30.

 • S&P500

Dagsgraf på S&P500

Koppar riskerar att bryta ned

Kopparpriset gick oerhört starkt mellan mars 2020 till maj 2021. Denna utveckling drevs på av ett för lågt utbud, en stark efterfrågan och en nedåttrendande dollar. Idag ser vi dock hur kursen för tredje gången på kort tid handlas kring EMA200, om kursen bryter ned från denna nivå ökar risken för att den långsiktiga uppåttrenden har brutits för denna gången.

 • Koppar

Dagsgraf på Koppar

En sektor som visar avvikande styrka på en i övrigt svag börs

Vi skrev om olje- och gassektorn redan i februari då vi såg fler och fler väldigt lågt värderade aktier som brutit upp och visade styrka efter en skoningslös nedåttrend som inletts 2014 men som accelererat under corona-utbrottet. Där och då skrev vi att sektorn kunde vara en av de som gick vinnande ur 2021 och hittills ser detta ut att just inträffa. Vad som är desto mer märkbart är att sektorn, trots en redan påtaglig styrka tidigare under året, fortsatt ser intressant ut. Gaspriset har redan gått paraboliskt och oljepriset har de senaste två veckorna handlats starkt, detta trots svaghet på börsen och styrka hos dollarn.

 • Olja

Dagsgraf på Olja

Därutöver kan vi konstatera att sektorn skiljer ut sig från i stort sett alla andra på börsen. Medan de flesta sektorerna och enskilda aktierna handlas under kortsiktiga eller långsiktiga glidande medelvärden, handlas olje-och gasbolag ovanför dessa. Några har redan brutit ut medan andra ser ut att försöka med detta inom kort. Om oljepriset ens tillnärmelsevis utvecklar sig likt gas-och kolpriset, som redan gått paraboliska, finns det stort utrymme för fortsatta kursuppgångar. Värderingarna hos bolagen vi nämnde i februari var låga då och de är fortsatt låga idag.

Nedan kommer ett urval av aktier som visar relativ styrka på en i övrigt svag börs:

 • International Petroleum

Dagsgraf på International Petroleum

 • Baytex Energy

Dagsgraf på Baytex Energy

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.
 • Crew Energy

Dagsgraf på Crew Energy

 • Obsidian Energy

Dagsgraf på Obsidian Energy

 • Callon Petroleum

Dagsgraf på Callon Petroleum

 • Crescent Point Energy

Dagsgraf på Crescent Point Energy


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.