Index studsar kortsiktigt efter svaghet tidigare under veckan – Relativ styrka hos oljeaktier

Onsdagen präglas av att index både i Sverige och USA studsar kortsiktigt efter svaghet tidigare under veckan.
2021-09-22

Idag ser vi hur volatilitetsindex (VIX) fortsätter falla från toppen som sattes i måndags. Kursen närmar sig EMA10 samt toppen av den trendlinje som VIX bröt upp från i måndags. Båda dessa nivåer blir viktiga att hålla koll på under de kommande dagarna. OMXS30 studsar, gemensamt med i stort sett samtliga globala index, under onsdagen.

Fortsätter kurserna stiga, möter de inom kort, fallande glidande medelvärden, och dessa test kommer sannolikt sammanfalla med att VIX testar sina nivåer. De resterande två dagarna av veckan blir högintressanta. Även om index fortsätter falla talar olika typer av sentimentdata för att fallen blir begränsade då rädslan i dagsläget är hög hos aktörer. Detta brukar inte gälla vid större börsnedgångar men priset får visa vägen. Med allt detta i beaktning kan vi dock konstatera att många oljebolag fortsätter visa relativ styrka.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • VIX testar inom kort viktiga nivåer som kan sätta prägel på globala index
 • OMXS30 och First North studsar kortsiktigt – Den senare visar relativ svaghet
 • S&P500 och Nasdaq testar glidande medelvärde underifrån
 • Olja och oljebolag handlas starkt på en i övrigt hackig börs

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


VIX testar inom kort viktiga nivåer som kan sätta prägel på globala index

I det väldigt kortsiktiga perspektivet är det positivt för börsen att VIX föll tillbaka så snabbt från toppen som sattes i måndags. Nu återstår dock ett test av den trendlinje som kursen bröt upp från i måndags, tills dess att VIX brutit ned från denna kan onsdagens lugna handel på börsen betraktas som ett potentiellt “lugn före en storm” eller åtminstone ett “lugn innan högre volatilitet kommer tillbaka”.

 • VIX index

Dagsgraf på VIX

OMXS30 och First North studsar kortsiktigt – Den senare visar relativ svaghet

OMXS30, likt många globala index, handlas under EMA50 och andra kortsiktiga glidande medelvärden. Test av dessa kommer sannolikt sammanfalla med att VIX testar sina nivåer, alla dessa test blir viktiga på kort sikt och kan komma att äga rum senare under denna vecka eller nästa. Vad som dock är intressant är att klassisk sentimentdata såsom fear/greed index, put/call ratio eller smart money/dumb money, alla signalerar en hög rädsla på börsen, detta öppnar för att nedgången kan komma att bli begränsad.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

Vi kan samtidigt konstatera att First North index handlas med en tydlig relativ svaghet, kursen har brutit ned från ett horisontellt stöd som tidigare respekterats sedan februari, kursen bröt under samma dag ned från EMA200, vilket kan användas som en måttstock för den långsiktiga trenden.

 • First North index

Dagsgraf på First North

S&P500 och Nasdaq testar glidande medelvärde underifrån

Ovan nämnda resonemang för OMXS30 gäller lika mycket eller kanske ännu mer för amerikanska index. Vi ser idag på grafen för S&P500 hur detta index brutit ned från EMA50, som tidigare utgjort ett tydligt stöd i flera månader. Vi ser även hur Nasdaq testar samma glidande medelvärde underifrån för tredje dagen i rad.

 • S&P500 index

Dagsgraf på S&P500

 • Nasdaq index

Dagsgraf på Nasdaq

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Olja och oljebolag handlas starkt på en i övrigt hackig börs

Olja slapp undan den volatilitet som börsen bjöd på i måndags, råvaran handlas fortsatt i toppen av sin range efter en relativt stillsam handel under veckan. Detta kan komma att bli ledande framåt och det kan vara bra att förbereda sig för en fortsatt eventuell uppåttrend hos olja. Så länge priset inte bryter ned härifrån ser grafen mycket intressant ut.

 • Olja

Dagsgraf på Olja

Oljebolag förskonades däremot inte från börsens volatilitet under måndagen. Många bolag studsade dock både snabbt och kraftfullt. Vi ser tre tidigare nämnda olje- och gasbolag som handlas intressant. Obsedian Energy och Crew Energy, som vi skrev om den 1/6 försöker båda bryta upp från en kortsiktig range efter att ha genomgått konsolideringar under sommaren. Baytex Energy, som vi tog upp senast igår, fortsätter visa en relativ styrka, både gentemot sin sektor men också gentemot börsen i sin helhet. Kursen bryter idag upp från en kortsiktig range efter att redan ha brutit upp från den tidigare topp som sattes under sommaren.

 • Obsedian Energy

Dagsgraf på Obsedian Energy

 • Crew Energy

Dagsgraf på Crew Energy

 • Baytex Energy

Dagsgraf på Baytex Energy

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.