Blandade rörelser på svenska index efter gårdagens svaghet

Igår bröt samtliga svenska index ned under glidande medelvärden som tidigare utgjort stöd, First North fortsätter ned under tisdagen.
2021-09-21

Idag ser vi en mer stillsam handel efter måndagens höga volatilitet. Volatilitetsindex (VIX) handlas ned men befinner sig fortsatt ovanför sitt utbrott från trendlinjen, som tidigare definierat nedåttrenden. OMXS30 bröt under gårdagen ned från en kortsiktig range och handlas dessutom under EMA50, tisdagen präglas dock av en stillsam handel nära nollan. First North bröt igår ned från en långsiktig range samt EMA200, detta index fortsätter under tisdagen att handlas till en relativ svaghet.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • VIX har brutit upp – Trendlinje att bevaka framåt
 • OMXS30 bryter ned från en kortsiktig range – First North bryter ned från en långsiktig range
 • Amerikanska index handlas under glidande medelvärden
 • Dollarn handlas i toppen av sin range
 • En aktie som visat relativ styrka de senaste två veckorna

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


VIX har brutit upp – Trendlinje att bevaka framåt

VIX index bröt under måndagen upp från en nedåttrend som pågått sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Detta index har vid flera tillfällen under 2021 försökt bryta upp men har varje gång, misslyckats på, eller nära, en nedåtlutande trendlinje. En stängning under trendlinjen är positivt för börsen och det blir därför intressant att följa rörelserna under de kommande veckorna.

 • VIX

Dagsgraf på VIX

OMXS30 bryter ned från en kortsiktig range – First North bryter ned från en långsiktig range

Det är intressant att se den svaga handeln i båda dessa index, samtidigt som klassiska indikatorer för “rädsla på börsen” såsom fear/greed index och put/call-ratio (för att nämna några) signalerar ett begränsat utrymme för fortsatt nedgång. Större börsnedgångar inleds sällan när rädslan är hög. Med detta sagt är priset den bästa indikatorn och svenska index handlas i dagsläget svagt, tills motsatsen bevisat bör därför priset i första hand respekteras.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

 • First North index

Dagsgraf på First North

Amerikanska index handlas under glidande medelvärden

Samma resonemang som nämndes ovan gäller även för amerikanska index. Men graferna signalerar svaghet på kort sikt. S&P500 hade vid återkommande tillfällen sedan maj, testat EMA50 för att sedan studsa framgångsrikt. Under måndagen bröts denna trend och det återstår att se hur detta utvecklar sig framåt. Även Nasdaq bröt igår ned under EMA50 och vid den inledande handeln under tisdagen försökte detta index klättra upp ovanför, för att nästan omgående misslyckas.

 • S&P500 index

Dagsgraf på S&P500

 • Nasdaq index

Dagsgraf på Nasdaq

Dollarn handlas i toppen av sin range

Den amerikanska dollarn har handlats starkt under de senaste dagarna. Priset på dollarn påverkar som bekant råvarupriser och det kan därför vara intressant att hålla koll på denna nivå för dollarn. En eventuell breakout rimmar inte väl för råvaror, varav några befinner sig i paraboliska uppåttrender.

 • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex

En aktie som visat relativ styrka de senaste två veckorna

Många oljeaktier har handlats starkt under de senaste två veckorna. Baytex Energy, som vi tog upp den 12/9 som en aktie att hålla koll på, sticker ut i två bemärkelser; den har redan brutit upp från toppen av sin range och den visade, på en i övrigt svag börs, relativ styrka under gårdagen.

 • Baytex Energy

Dagsgraf på Baytex Energy

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.