Index handlas svagt ned under måndagen – Svaghet inom spel och gambling i närtid

Måndagens handel präglas av blandade rörelser på svenska index, OMXS30 och First North är svagt upp medan Mid- och Small Cap index handlas svagt ned.
2021-08-09

Idag ser vi hur svenska index handlas relativt oförändrat gentemot fredagens stängning. Guld och silver föll aggressivt direkt vid öppning under natten. Kurserna återhämtade sig dock snabbt vid tidigare stödnivåer. Bolag inom spel och gambling sektorn har visat svaghet i närtid. Vi nämnde negativa tendenser hos denna sektor redan den 1/7 och trenden har alltså fortsatt ned.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Långsiktig uppåttrend fortsätter för svenska index – Relativ svaghet på First North
 • Guld faller under måndagen – Olja konsoliderar efter stark uppgång
 • Spel och gambling sektorn visar fortsatt svaghet

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Långsiktig uppåttrend fortsätter för svenska index – Relativ svaghet på First North

OMXS30, Mid Cap och Small Cap index bröt samtliga upp från konsolideringar under inledningen av juli. I närtid ser vi hur dessa index handlas strax under EMA10 efter svag stängning i torsdags. First North har handlats väsentligt svagare än övriga svenska index under en längre period. Denna trend har fortsatt under sommaren.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap index

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Guld faller under måndagen – Olja konsoliderar efter stark uppgång

Direkt vid öppning under natten föll guld och silver snabbt. Båda dessa tillgångsslag återhämtade sig dock snabbt. Guld handlas under samtliga glidande medelvärden som vi bevakar men hittade nu stöd kring tidigare nivåer som respekterats. Olja har konsoliderat sedan inledningen av juli efter en längre tids uppgång. Den kortsiktiga svagheten hos denna råvara har av flera förklarats av den nya delta-varianten på covidviruset men konsolideringen är naturlig även ur ett långsiktigt trendperspektiv.

 • Guld

Dagsgraf på Guld – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

 • Olja

Dagsgraf på Olja – Bilden är klickbar

Spel och gambling sektorn visar fortsatt svaghet

Många bolag som tillhör spel och gambling sektorn har under en längre tid visat svaghet. När vi senast berörde bolag inom detta fält var det mer subtila signaler såsom röda dagar på högre volym vilket indikerade distribution. De senaste dagarna har istället präglats av långsiktiga uppåttrender som brutits på hög volym. Embracer, Stillfront, G5 Entertainment och Kambi handlas samtliga nu under EMA200. Evolution Gaming försökte för ett antal veckor sedan bryta upp en etablerad tradingrange men misslyckades med detta vilket indikerar svaghet. Den långsiktiga trenden för denna bolag är dock fortsatt upp.

 • Embracer

Dagsgraf på Embracer – Bilden är klickbar

 • Stillfront

Dagsgraf på Stillfront – Bilden är klickbar

 • G5 Entertainment

Dagsgraf på G5 Entertainment – Bilden är klickbar

 • Kambi

Dagsgraf på Kambi – Bilden är klickbar

 • Evolution Gaming

Dagsgraf på Evolution Gaming – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.