Helgläsning: 8 intressanta aktier inom subkategori till den starkaste sektorn på börsen

Idag ser vi 8 enskilda aktier som ser mer och mer intressanta ut för var dag som går, samtliga tillhör en sektor med mycket starkt momentum.
2021-10-09

Vi skrev om olje- och gassektorn redan i februari då vi såg fler och fler väldigt lågt värderade aktier som brutit upp och visade styrka efter en skoningslös nedåttrend som inletts 2014 men som accelererat under corona-utbrottet. Där och då skrev vi att sektorn kunde vara en av de som gick vinnande ur 2021 och hittills ser detta ut att just inträffa. Vad som är desto mer märkbart är att sektorn, trots en redan påtaglig styrka tidigare under året, fortsatt ser intressant ut. Gas- och kolpriset har redan gått paraboliskt och oljepriset har de senaste tre veckorna handlats starkt, detta trots svaghet på börsen och styrka hos dollarn.

Därutöver kan vi konstatera att sektorn har skiljt ut sig från i stort sett alla andra på börsen de senaste veckorna. Medan de flesta sektorerna och enskilda aktierna handlas under kortsiktiga eller långsiktiga glidande medelvärden, handlas olje-och gasbolag ovanför dessa.

En nackdel är att många aktier som vi tidigare nämnt redan har brutit ut. Detta innebär att köplägen till lägre risk inte går att finna i dagsläget. Om oljepriset ens tillnärmelsevis utvecklar sig likt gas-och kolpriset, som redan gått paraboliska, finns det däremot stort utrymme för fortsatta kursuppgångar. Nya köplägen kommer sannolikt dyka upp på vägen. Värderingarna hos bolagen vi nämnde i februari var låga då och de är fortsatt låga idag.

En subkategori till olje- och gassektorn, vars aktier inte brutit upp än, är energiservice. Denna sektor brukar släpa gentemot olje- och gasproducenter vid ett inledande skede av en ny uppåttrend. Historiskt har de däremot tenderat att hämta ikapp uppgången i takt med att producenterna vågar spendera när en positiv kassflödestillväxt kommer tillbaka.

Här finns fortfarande en hel del aktier som uppfyller många intressanta komponenter:

 • De tillhör en sektor med starkt momentum
 • De har alla konsoliderat under en längre period
 • Aktierna har alla en positiv volymutveckling i närtid
 • De befinner sig ovanför kortsiktiga såväl som långsiktiga glidande medelvärden
 • De handlas högt upp i sina konsoliderings-zoner

Nedan finner du 8 aktier som uppfyller samtliga komponenter:

 • Forum Energy Technologies

Veckograf på Forum Energy Technologies

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.
 • Ensign Energy Services

Veckograf på Ensign Energy Services

 • Step Energy Services

Veckograf på Step Energy Services

 • CES Energy Solutions

Veckograf på Enerflex

 • Enerflex

Veckograf på Enerflex

 • Total Energy Services

Veckograf på Total Energy Services

 • Secure Energy Services

Veckograf på Secure Energy Services

 • Natural Gas Services

Veckograf på Natural Gas Services

Alla dessa bolag är Small Caps, vilket innebär att de kan vara beroende av enskilda, eller ett fåtal kunder, detta kan innebära bolagsspecifika risker. Det är därför en fördel att handla i ett antal olika aktier för att få en optimal exponering till så låg risk som möjligt.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.