Återhämtning i det svarta guldet – Tre bolag med relativ styrka

Råvaran Olja har haft en stark utveckling under det senaste året, sektorn toppade under mitten av sommaren 2021.
2021-09-11

Olje- och gasbranschen har, likt rederisektorn, gått oerhört starkt under 2021. Sektorn toppade dock under mitten av sommaren vilket sammanföll med en topp för oljepriset. Vi ser idag tre aktier som återhämtat sig starkt och visat relativ styrka gentemot sin sektor de senaste veckorna. Eftersom oljesektorn upplevde ett exceptionellt klimat under Q2 2020 jämförs Q2 2021 siffrorna inte med samma kvartal från föregående år utan istället med Q1 2021.

Magnolia Oil & Gas producerar olja och gas i Texas och levererade för det andra kvartalet en omsättningstillväxt per aktie om 24,2 % och en vinsttillväxt per aktie om 28,4 %. Aktien bottnade den 19 augusti genom en dubbelbotten-formation och försöker i skrivande stund bryta upp från den topp som sattes den 1 juli.

  • Magnolia Oil & Gas

Dagsgraf på Magnolia Oil & Gas Corporation

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Okea som funnits på vår radar sedan februari levererade för det andra kvartalet en omsättningstillväxt per aktie om 10,2 % och en vinsttillväxt per aktie om 778,4 %. Detta innehåller dock engångsposter, justerat för detta uppgår vinsttillväxten per aktie till ungefär 110%. Aktien försöker i skrivande stund bryta upp från en topp som sattes den 14 juli. Konsolidering har dock pågått sedan den 8 januari.

  • Okea

Dagsgraf på OKEA ASA

Det kanadensiska bolaget Baytex Energy som har oljefält både i Kanada och USA levererade för det andra kvartalet 2021 en omsättningstillväxt per aktie om 13,7 % och en vinsttillväxt per aktie, justerat för engångsposter, om ca 10 %. Aktien ligger lite längre ned i sin range än de övriga två men den har under den senaste tiden visat upp en stark volymprofil och aktien försöker i skrivande stund bryta upp från en kortsiktig range som inleddes för fem dagar sedan.

  • Baytex Energy

Dagsgraf på BAYTEX ENERGY CORP

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.