First North handlas starkast av svenska index under torsdagen – USA öppnar starkt

Idag ser vi hur First North går starkast på stockholmsbörsen för första gången på länge.
2021-06-24

Under torsdagens handel öppnar USA starkt där Nasdaq fortsätter leda uppgången efter breakout från sin konsolidering till en ny all time high. Vi ser även hur Dow Jones återigen befinner sig ovanför det glidande medelvärde som tidigare utgjort stöd. I Sverige ser vi hur OMXS30 fortsatt handlas kvar i sin range, medan Mid- och Small Cap index försöker följa efter Dow Jones, upp ovanför tidigare stödnivåer. Ett avvikande mönster som visas upp för dagen är hur First North dels studsar på sitt tidigare stöd men också att detta index går starkast i Sverige.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Dow Jones och Nasdaq öppnar starkt
 • Svenska index handlas kring viktiga zoner – First North studsar under torsdagen
 • Svaghet i guld – Ett bolag som visar tydlig relativ styrka
 • Svaghet i silver – Ett bolag som visar tydlig relativ styrka

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Dow Jones och Nasdaq öppnar starkt

Dow Jones hittar idag tillbaka ovanför EMA50, som tidigare utgjort en stödnivå för detta index. Om kursen klarar att hålla sig ovanför denna nivå vaknar ett scenario till liv där “värdeaktier” faktiskt inte viker ned till sommaren. Nasdaq går fortsatt starkast i USA, kursen har sedan tidigare brutit upp från sin konsolidering och handlas på öppning till en ny all time high. Det blir väldigt intressant att se om dessa rörelser visar sig vara ledande för svenska index under de kommande veckorna.

 • Dow Jones index

Dagsgraf på Dow Jones – Bilden är klickbar

 • Nasdaq index

Dagsgraf på Nasdaq – Bilden är klickbar

Svenska index handlas kring viktiga zoner – First North studsar under torsdagen

Handeln är i tre avseenden relativt oförändrad sedan gårdagen. OMXS30 befinner sig fortfarande under sin tidigare all time high men ovanför EMA50. Mid- och Small Cap index befinner sig fortsatt under sina tidigare stödnivåer kring EMA50 men de båda handlas åtminstone på grönt för dagen. Det som avviker från tidigare dagar är att First North visar styrka och studsar vid en viktig zon. Vi drev igår tesen att styrkan i det mer tillväxtorienterade amerikanska Nasdaq möjligen kunde visa sig vara ledande för svenska tillväxtaktier som finns noterade på First North. Det är alldeles för tidigt att uttala sig kring huruvida detta scenario spelar ut sig eller ej, än så länge baseras det endast på en dags handel. Men vi uppmanar läsare att förhålla sig öppensinnade under de kommande veckorna och att vara förberedda för ett sådant eventuellt utfall.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap index

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Svaghet i guld – Ett bolag som visar tydlig relativ styrka

Igår skrev vi om svenska aktier som visade styrka på vardera index. Att hålla koll på bolag som visar relativ styrka under svaga börsdagar är en metodik som kan användas för att se vart institutionella pengar rör sig. Om aktier går starkt på röda börsdagar kan det bero på att institutioner ackumulerar. Detta går att applicera på fler fronter än aktier gentemot index.

Som bekant har guld handlats svagt sedan Federal Reserves FOMC-möte från förra veckan. En aktie som däremot hållit emot väl är det kanadensiska Aura Minerals. Bolaget har under flera år, och i synnerhet under de senaste kvartalen, visat upp stark tillväxt både i omsättning och vinst. Om guld hittar tillbaks till sin forna styrka under ett senare skede kan detta bolag vara värt att hålla extra utkik efter.

 • Guld

Dagsgraf på Guld – Bilden är klickbar

 • Aura Minerals

Dagsgraf på Aura Minerals – Bilden är klickbar

Svaghet i silver – Ett bolag som visar tydlig relativ styrka

Likt guld har även silver handlats svagt under de senaste dagarna. Precis på samma tema som nämndes ovan har Gato Silver visat en avvikande styrka gentemot sin sektor. Detta bolag har ännu ingen produktion att tala om men aktien återhämtade sig redan på dagen från silvers svaghet. Skulle silver hitta tillbaka finns det utrymme för denna aktie att leda vägen upp. Både Aura Minerals och Gato Silver är sannolikt beroende av styrka i vardera ädelmetall, varför det troligen är vänteläge tills dess att en sådan visar sig.

 • Silver

Dagsgraf på Silver – Bilden är klickbar

 • Gatos Silver

Dagsgraf på Gatos Silver – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.