Bred återhämtning på börsen under fredagen efter gårdagens fall

Gårdagens kursfall på svenska såväl som internationella börser möttes idag av en snabb och bred återhämtning.
2021-07-09

Igår nämnde vi hur den höga volatiliteten potentiellt kunde bli kortvarig då volatilitetsindexet VIX mötte motstånd som det tidigare misslyckats att ta sig ovanför. Idag ser vi just hur VIX index såldes av kring toppen av sitt motstånd och hur volatiliteten fortsätter ned idag. Parallellt med detta återhämtade sig svenska såväl som internationella index snabbt.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Nivåer för volatilitetsindex VIX att fortsättningsvis hålla koll på
 • OMXS30 visar styrka gentemot First North
 • Snabb återhämtning hos internationella index
 • Bortglömd sektor med fortsatt starkt momentum

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Nivåer för volatilitetsindex VIX att fortsättningsvis hålla koll på

VIX såldes igår och idag av precis kring EMA200 och toppen av sin trendkanal. Detta ligger i linje med det vi sett tidigare och dessa nivåer blir fortsättningsvis något att hålla utkik efter.

 • VIX

Veckograf på VIX – Bilden är klickbar

OMXS30 visar styrka gentemot First North

Den relativa styrkan och svagheten mellan dessa index har gått fram och tillbaka de senaste veckorna. Framtill igår såg First North ut att hitta ny styrka och bryta upp från en konsolidering som pågått sedan februari. Detta förändrades dock igår när detta index snabbt föll ned under trendlinjen som även tidigare agerat motstånd. Idag ser vi även hur OMXS30, till skillnad från First North, snabbt återhämtade sig.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Snabb återhämtning hos internationella index

Den amerikanska, tyska, franska och brittiska motsvarigheten till OMXS30, återhämtade sig alla snabbt under fredagen.

 • Dow Jones index

Dagsgraf på Dow Jones – Bilden är klickbar

 • DAX index

Dagsgraf på DAX – Bilden är klickbar

 • Frankrikes index

Dagsgraf på France 40 – Bilden är klickbar

 • Storbritanniens index

Dagsgraf på UK 100 – Bilden är klickbar

Bortglömd sektor med fortsatt starkt momentum

En sektor som lätt faller i glömska på grund av dess långsiktigt tveksamma utsikter är kolbranschen. Denna sektor har dock trendat med ett starkt positivt momentum de senaste månaderna. Idag ser vi hur tidigare nämnda Peabody Energy och Consol Energy återhämtar sig snabbt efter gårdagens kursfall och hur de på nytt utmanar toppen av sina konsolideringszoner.

 • Peabodhy Energy

Dagsgraf på Peabody Energy – Bilden är klickbar

 • Consol Energy

Dagsgraf på Consol Energy – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.