Många misslyckade breakouts och hög volatilitet under torsdagen – Aktier som håller emot

Under torsdagen ser vi hur OMXS30 faller ned under sin breakout nivå redan dagen efter en ny all time high, övriga Europa handlas också svagt.
2021-07-08

Idag ser vi en rad prissignaler i form av misslyckade breakouts vilket illustrerar det rådande klimatet. Torsdagen präglas av hög volatilitet men det är ändå intressant att se hur volatilitetsindex (VIX) testar en nivå underifrån som den tidigare haft svårt att stänga ovanför. Det återstår därför att se om detta är en utskakning på en i övrigt uppåttrendande börs eller om de flertalet misslyckade breakouts vi ser istället är början på en större nedgång. Som alltid låter vi priset under de kommande veckorna visa vägen.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Viktig nivå som testas för VIX idag – Är det en potentiell utskakning vi ser?
 • Svenska index handlas svagt med misslyckade breakouts för tre index
 • Europeiska index handlas under glidande medelvärden till skillnad från svenska
 • Bitcoin ser fortsatt svag ut
 • Exempel på ett antal misslyckade breakouts hos aktier som tidigare nämnts
 • Tre svenska aktier som handlas till relativ styrka på i övrigt svaga börser

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Viktig nivå som testas för VIX idag – Är det en potentiell utskakning vi ser?

Volatilitetsindex VIX har vid flertalet tillfällen haft svårt att få till en veckostängning på veckografen ovanför trendkanalen såväl som EMA200. Idag ser vi hur båda dessa nivåer testas. Det återstår därför nu att se imorgon om detta blir ännu ett misslyckat försök och där volatiliteten på nytt går ned eller om detta är början på en längre period av ökad volatilitet.

 • VIX

Veckograf på VIX – Bilden är klickbar

Svenska index handlas svagt med misslyckade breakouts för tre index

Igår såg vi hur OMXS30 och Small Cap index bröt upp till nya all time highs. Redan idag ser vi hur båda dessa index handlas under breakout nivåerna. Vi såg även hur First North igår bröt upp ovanför en nedåtlutande trendlinje som tidigare utgjort motstånd. Redan idag säljs detta index av med kraft och i skrivande stund befinner det sig dessutom under ett antal glidande medelvärden. Misslyckade breakouts är generellt sett en varningsflagga att ta fasta på. Men resonemanget ovan kring VIX består. Det blir därför intressant att se under de kommande veckorna hur utvecklingen blir.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap index

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Europeiska index handlas under glidande medelvärden till skillnad från svenska

Vi ser hur den tyska, franska och brittiska motsvarigheten till OMXS30 handlas svagare än det svenska indexet. Samtliga av dessa europeiska index handlas i skrivande stund, till skillnad från OMXS30, under EMA50. Det återstår att se om dessa rörelser signalerar vad som är förestående för Sverige eller om de tvärtom vänder upp ovanför såsom svenska Mid Cap- och Small Cap index gjorde för några veckor sedan.

 • Tyska index

Dagsgraf på DAX – Bilden är klickbar

 • Franska index

Dagsgraf på France 40 – Bilden är klickbar

 • Brittiska index

Dagsgraf på UK 100 – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Bitcoin ser fortsatt svag ut

Bitcoin och krypto i allmänhet har handlats svagt sedan toppen i april. Vi ser nu hur Bitcoin fortsatt konsoliderar under samtliga glidande medelvärden som vi bevakar.

 • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin – Bilden är klickbar

Exempel på ett antal misslyckade breakouts hos aktier som tidigare nämnts

Idag äger en rad misslyckade breakouts rum för aktier vilket signalerar två saker. Dels är det en subtil varningsflagga om att det rådande klimatet är svårhandlat varför positionsstorlek såväl som exponering bör anpassas utefter detta. Men det är också en påminnelse om att många setups misslyckas och att det är viktigt att veta, redan innan en position tas, vart man stänger den. Likt resonemanget ovan kring både VIX och index återstår det härifrån att se huruvida dessa aktier kan samla kraft på nytt eller om de ska bryta ned ytterligare, priset får visa vägen.

 • ArcticZymes

Dagsgraf på ArcticZymes – Bilden är klickbar

 • Himax Technologies

Dagsgraf på Himax Technologies – Bilden är klickbar

 • Ammo Inc

Dagsgraf på Ammo Inc – Bilden är klickbar

 • Shopify

Dagsgraf på Shopify – Bilden är klickbar

 • Snap

Dagsgraf på Snap – Bilden är klickbar

Tre svenska aktier som handlas till relativ styrka på i övrigt svaga börser

Idag syns relativ styrka hos enskilda aktier på ganska få ställen. Men vi ser hur BE Group handlas svagt upp och håller en viktig range på en i övrigt svag börs. Vi ser även hur Gapwaves handlas svagt ned på en svagare börs, aktien håller även fortsatt en viktig range. Slutligen ser vi hur Soltech Energy fortsätter upp, på en i övrigt svag börs, efter att ha bottnat med en dubbelbotten-formation. Samtliga av dessa kan vara värda att hålla koll på framåt om klimatet på index stabiliseras.

 • BE Group

Dagsgraf på BE Group – Bilden är klickbar

 • Gapwaves

Dagsgraf på Gapwaves – Bilden är klickbar

Dagsgraf på Soltech Energy – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.