Blandade rörelser på svenska index under onsdagen – Tre aktier som ser intressanta ut

Idag handlas OMXS30 negativt medan övriga svenska index återhämtar delar av de tidigare dagarnas kursfall. 
2021-08-18

Under onsdagen handlas OMXS30 till en avvikande svaghet gentemot övriga svenska index. Mid Cap index, som tidigare överpresterat, går starkast under dagen efter ett framgångsrikt test av EMA20 under gårdagen. Vi ser idag tre stycken aktier som visat relativ styrka i närtid.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • Mid Cap agerar vinnare gentemot övriga index under dagen
  • Volatil rapportreaktion i spelbolaget
  • Tre aktier som ser intressanta ut idag

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Mid Cap agerar vinnare gentemot övriga index under dagen

OMXS30 testade under dagen EMA10 underifrån men misslyckades med detta test. Storbolagsindexet har handlats svagt de senaste dagarna och det återstår att se om kraft kan hämtas för en fortsatt uppåttrend. Mid Cap index studsade igår på EMA20 och fortsatte högre upp i sin range under dagen. Vi har tidigare belyst hur detta index har agerat ledare för svenska index. First North fortsätter handlas svagt och testade under dagen ett antal glidande medelvärden underifrån men misslyckades med detta test.

  • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

  • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

  • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Volatil rapportreaktion i spelbolaget

Embracer, som följs av många aktieintresserade, kom idag med en rapport aktiemarknaden tog emot med en blandad uppfattning. Klockan 11 stod aktien som högst på +8 % men när test skedde kring nedåtlutande glidande medelvärden misslyckades aktien hålla sig kvar kring dessa nivåer. Detta visar hur aktier tenderar att ha det svårare att hålla sig kvar på nivåer när en aktie handlas i en nedåttrend. Samtliga glidande medelvärden vi oftast följer har vänt ned för denna aktie.

  • Embracer Group

Dagsgraf på Embracer Group – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Tre aktier som ser intressanta ut idag

Swedish Match bröt under onsdagen upp till en ny all time high efter att ha genomgått en konsolidering som inleddes i maj. Sinch handlas återigen i toppen av sin range och nära sin tidigare all time high nivå, ett utbrott uppåt tolkas positivt. Humble Group, som är upp 230 % sedan vi skrev vår aktiespaning om bolaget, fortsätter handlas i en tight range efter utbrott från en nedåttrendande linje. Bolaget kommer inom kort med en rapport och det återstår att se hur marknaden tar emot denna.

  • Swedish Match

Dagsgraf på Swedish Match – Bilden är klickbar

  • Sinch

Dagsgraf på Sinch – Bilden är klickbar

  • Humble Group

Dagsgraf på Humble Group – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.