Blandade rörelser på svenska index – Ett index som utmanar högsta nivån på mer än 30 år

Måndagen präglas av en fortsatt stor skillnad mellan OMXS30 och First North där den sistnämnda fortsätter handlas svagt.
2021-09-13

Idag ser vi hur trenden av relativ svaghet hos First North fortsätter efter en falsk breakout under förra veckan. Även OMXS30 handlas svagt och befinner sig i skrivande stund återigen under EMA50, som agerat stöd vid flera separata tillfällen under 2021. Om vi däremot blickar utanför Sveriges gränser ser vi ett index som utmanar den högsta nivån på 31 år.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • Svaghet på svenska index – Fortsatt relativ svaghet hos First North
  • Ett index som utmanar högsta nivån på 31 år
  • Två råvaror som fortsätter klättra högre upp i sina konsoliderings-zoner
  • En tidigare nämnd aktie som fortsätter upp efter breakout

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svaghet på svenska index – Fortsatt relativ svaghet hos First North

OMXS30 har vid flera tillfällen under 2021 funnit stöd vid EMA50. De få tillfällen kursen hamnat under detta glidande medelvärde har OMXS30 nästan omedelbart svarat med att handlas upp ovanför igen, förra vecka utgjorde ett exempel på detta. I dagsläget ser vi dock hur detta index återigen handlas nedanför och detta är något att hålla koll på de kommande veckorna. First North har handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index sedan februari, denna trend fortsätter under måndagen. Förra veckan såg vi hur First North försökte bryta upp ovanför en trendlinje som tidigare utgjort motstånd, detta försök misslyckades och sedan dess har svagheten tilltagit. Om kursen fortsätter ned möter den inom kort både EMA200 och en horisontell stödlinje, båda dessa nivåer kan vara värda att hålla koll på framåt.

  • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

  • First North

Dagsgraf på First North

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Ett index som utmanar högsta nivån på 31 år

Nikkei 225 utmanar idag toppen som sattes under februari 2021. En breakout ovanför denna nivå skulle innebära den högsta noteringen för detta index sedan sommaren 1990. Till skillnad från de flesta andra globala index handlas Nikkei 225 fortfarande under den topp som sattes under januari 1990, efter att bubblan från 80-talet sprack. De senaste dagarnas styrka på den japanska börsen kan i stor utsträckning härledas till förhoppningar om att en ny premiärminister kommer innebära nya stora stimulanspaket.

  • Nikkei 225

Dagsgraf på Nikkei225

Två råvaror som fortsätter klättra högre upp i sina konsoliderings-zoner

Både olja och koppar har klättrat högre upp i sina konsolidering-zoner efter att ha studsat starkt nära EMA200. Koppar testade under måndagen en nedåtlutande trendlinje som utgör ett motstånd, detta test misslyckades vid första försöket, det återstår att se hur ett eventuellt andra försök möts. Olja utmanar en kortsiktig range på uppsidan, som skapats efter en sidledes rörelse från förra veckan.

  • Koppar

Dagsgraf på Koppar

  • Olja

Dagsgraf på Olja

En tidigare nämnd aktie som fortsätter upp efter breakout

Alphahelix, som vi nämnde den 20/8, fortsätter under måndagen sin uppgång på hög volym efter en breakout från sin range under fredagens handel.

  • Alphahelix

Dagsgraf på Alphahelix

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.