Amerikanska index närmar sig tidigare all time high nivåer – Intressant rörelse i folkkär aktie

Tisdagen präglas av fortsatt styrka efter måndagens positiva handel, fler och fler index handlas upp ovanför kortsiktiga glidande medelvärden.
2021-10-19

Idag ser vi hur bredden på marknaden fortsatt är positiv efter en stark måndag. Amerikanska Dow Jones index handlas nära sin tidigare all time high nivå och även Nasdaq handlas nu ovanför kortsiktiga, såväl som långsiktiga glidande medelvärden. I Sverige har OMXS30 gått starkt sedan det studsade på EMA200 för en vecka sedan. Även First North har handlats starkt den senaste tiden men detta index har en längre väg att vandra innan vi kan konstatera ett en förändring i den mer långsiktiga trenden ägt rum.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Styrka i amerikanska index – Närmar sig all time high
 • Fortsatt skillnad mellan OMXS30 och First North – Styrka i närtid
 • Två råvaror och en kryptovaluta som visat styrka i närtid
 • En folkkär aktie med en intressant rörelse de senaste veckorna

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Styrka i amerikanska index – Närmar sig all time high

Under slutskedet av förra veckan tog sig Dow Jones på nytt ovanför kortsiktiga glidande medelvärden. Nasdaq, som missgynnats en del av den amerikanska 10-årsräntans styrka under de senaste veckorna, kom tillbaka starkt efter att ränteuppgången pausade förra veckan. Det är positivt att båda dessa index nu befinner sig ovanför viktiga nivåer och vi går även in i en säsongsmässigt stark period för marknaden vilket ökar sannolikheten för utbrott till nya all time highs framåt. I skrivande stund har Dow Jones mindre än 1 % upp till sin tidigare all time high nivå.

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Fortsatt skillnad mellan OMXS30 och First North – Styrka i närtid

Både OMXS30 och First North har gått starkt de senaste dagarna. Om vi blickar ut lite skiljer sig dock dessa index markant från varandra. September och inledningen av oktober präglades av en svaghet men OMXS30 har trots detta hela tiden befunnit sig i en långsiktig uppåttrend. Kursen studsade för två veckor sedan på EMA200, ett långsiktigt glidande medelvärde.

Nu handlas OMXS30 även ovanför kortsiktiga glidande medelvärden och närmar sig sin tidigare all time high nivå.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

First har sedan februari handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen den 20/9, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200 under samma dag. Detta skedde i ljuset av en uppåttrendande amerikansk 10-årsränta vilket missgynnat de flesta aktier, listade på detta index.

Under förra veckan handlades dock First North upp över kortsiktiga glidande medelvärden och visade även en relativ styrka under några av dagarna. Dessa rörelser skedde i anslutning till att den amerikanska 10-årsräntan mötte ett stort motstånd.

Under förra veckan handlades dock First North upp över kortsiktiga glidande medelvärden och visade även en relativ styrka under några av dagarna. Dessa rörelser skedde i anslutning till att den amerikanska 10-årsräntan mötte ett stort motstånd. Kursen befinner sig fortfarande under EMA200 och har en bra bit upp till sin all time high som sattes i februari.

 • First North

Dagsgraf på First North

Två råvaror och en kryptovaluta som visat styrka i närtid

Olja har sedan tidigare brutit upp från den range som inleddes i juli och avslutades i slutet av september. Råvarans momentum har sedan dess fortsatt och kursen befinner sig ovanför kortsiktiga samt långsiktiga glidande medelvärden. Det sistnämnda gäller även för koppar men denna råvara har ännu inte brutit upp från toppen av sin range som sattes i maj. Kursen har nu två dagar i rad fastnat kring denna nivå och en eventuell breakout framåt tolkas positivt. Vi har tidigare berört hur Bitcoin visat relativ styrka gentemot övriga kryptovalutor under de senaste veckorna. Kursen handlas nu ovanför kortsiktiga glidande medelvärden och befinner sig oerhört nära tidigare all time high.

 • Olja

Dagsgraf på Olja

 • Koppar

Dagsgraf på Koppar

 • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

En folkkär aktie med en intressant rörelse de senaste veckorna

Evolution har handlats intressant de senaste veckorna och kursen har lurat både köpare och säljare. Kursen bröt under förra veckan ned från EMA200 och den range som kursen handlades inom sedan maj. Senare under förra veckan vände dock kursen lika tvärt och i dagsläget ser det ut som en potentiell falsk breakout ned. Nu möter kursen sin fallande trendlinje i toppen av samma range som kursen tidigare befann sig inom. Om aktien klarar att bryta upp härifrån sker det i ljuset av en tidigare falsk breakout som skakat ut svaga ägare vilket tolkas positivt.

 • Evolution

Dagsgraf på Evolution


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.