Amerikanska 10-årsräntan pausar – Starka rörelser hos guld och silver

Veckan präglas av amerikanska index som brutit upp till nya all time highs och den amerikanska 10-årsräntan som faller tillbaka vilket skapar andrum för guld och silver.
2021-10-28

Idag ser vi hur den amerikanska 10-årsräntan faller tillbaka ned under kortsiktiga glidande medelvärden samtidigt som den amerikanska 2-årsräntan handlas upp med starkt momentum i sin trend. Dessa rörelser kan tolkas som att marknaden prissätter räntehöjningar från FED i närtid, vilka i sin tur drar ned långsiktiga inflationsförväntningar.

Den amerikanska 10-årsräntan konkurrerar med guld och silver om kapital. De senare kan i stor utsträckning betraktas som tillgångsslag vars största nytta är att försäkra aktörer mot en negativ realränta. När 10-årsräntan, justerat för inflation, eller förväntningar om framtida inflation (realräntan), är negativ, gynnas guld och silver.

Det är alldeles för tidigt att dra några konkreta slutsatser av 10-årsräntans kortsiktiga svaghet samt guld och silvers kortsiktiga styrka men om trenderna fortsätter i samma riktning kan guld och silver vara intressanta att hålla koll på framåt.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Extraordinärt blandade signaler från marknaden
 • Volatilitetsindex (VIX) handlas kring viktiga nivåer
 • OMXS30 i långsiktig uppåttrend – First North i långsiktig nedåttrend
 • Dow Jones återtestar all time high breakout – Nasdaq utmanar tidigare all time high
 • Grafer på 10-årsäntan och 2-årsäntan
 • ETF för guld och silver och vart de ligger i sina trender
 • Två aktier inom guld- och silversektorn som handlas starkt

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Volatilitetsindex (VIX) handlas kring viktiga nivåer

Volatilitetsindex (VIX) handlas kring intressanta nivåer som tidigare markerat en botten, om kursen bryter ned härifrån vore det för första gången sedan innan coronakraschen.

VIX har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till måndagen den 20/9 då kursen bröt upp vilket ökade riskerna på marknaden.

Sedan dess har kursen tydligt brutit ned och på nytt etablerat sig under trendlinjen vilket reflekteras i den styrka vi sett hos börsindex de senaste veckorna. Nu handlas istället VIX vid den horisontella stödlinje som under 2021 markerat en botten vid flera tillfällen. Om kursen bryter ned härifrån ljusnar utsikterna för globala index markant. Börser tenderar att gå starkt när VIX trendar ned.

 • VIX

Veckograf på VIX

OMXS30 i långsiktig uppåttrend – First North i långsiktig nedåttrend

Både OMXS30 och First North har gått starkt de senaste två veckorna. Om vi blickar ut lite skiljer sig dock dessa index markant från varandra. OMXS30 befinner sig i en långsiktig uppåttrend. Kursen studsade för tre veckor sedan på EMA200, ett långsiktigt glidande medelvärde.

Framtill igår handlades OMXS30 även ovanför kortsiktiga glidande medelvärden men detta förändrades under onsdagen.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

First North har sedan februari handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen den 20/9, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200 under samma dag. Detta skedde i ljuset av en uppåttrendande amerikansk 10-årsränta vilket missgynnat de flesta aktier listade på First North.

I skrivande stund handlas detta index återigen under kortsiktiga glidande medelvärden och sedan tidigare långsiktiga glidande medelvärden. Så länge detta läge består är riskerna förhöjda ur ett trendföljande perspektiv.

 • First North

Dagsgraf på First North

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Dow Jones återtestar all time high breakout – Nasdaq utmanar tidigare all time high

Dow Jones bröt tidigare under veckan upp till en ny all time high. I dagsläget återtestar detta index sin utbrottsnivå. Nasdaq handlas under torsdagen precis kring tidigare all time high nivå, det återstår att se om ett utbrott äger rum. Detta index, likt techsektorn, visade relativ styrka under gårdagen på en i övrigt svag börs men det underliggande deltagandet har varit bristfälligt med få aktier som stått för en oproportiernligt stor andel av uppgången den senaste tiden. Finans och energi, som gått starkt de senaste veckorna, visade under onsdagen istället en relativ svaghet. Ledande sektorer byter plats på daglig basis vilket gör det svårt att tyda sentimentet. Samtidigt har marknaden gått in i en säsongsmässigt stark period.

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

Grafer på 10-årsäntan och 2-årsäntan

 • Amerikansk 2-årsränta

Dagsgraf på amerikansk 2-årsränta

 • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på amerikansk 10-årsränta

ETF för guld och silver och vart de ligger i sina trender

Om vi beaktar resonemanget kring realräntan ovan, kan rörelserna hos den amerikanska ETF:en för guldaktier och den amerikanska ETF:en för silveraktier vara intressanta att hålla koll på. Båda dessa ETF:er har placerat sig ovanför kortsiktiga glidande medelvärden men precis under EMA200. Om vi ser en breakout ovanför EMA200 som bekräftas, ökar sannolikheten för att de kortsiktiga uppåttrenderna blir långsiktiga uppåttrender.

 • ETF för guldaktier

Dagsgraf på ETF för guldaktier

 • ETF för silveraktier

Dagsgraf på ETF för silveraktier

Två aktier inom guld- och silversektorn som handlas starkt

Om vi ser en bekräftad trend hos sektorn så kan Argonaut Gold och Endeavour Silver vara potentiella ledare inom sektorn. Båda dessa aktier handlas redan idag ovanför EMA200, till skillnad från dess underliggande sektorer. Argonaut handlas i toppen av sin range efter en lång konsolidering och Endeavour Silver bottnade precis genom en dubbelbotten-formation men ligger längre ned i sin range. Båda bolagen har levererat starka kassaflöden under 2021.

 • Argonaut Gold

Dagsgraf på Argonaut Gold

 • Endeavour Silver

Dagsgraf på Endeavour Silver

Sammanfattningsvis är det väldigt blandade signaler på marknaden i dagsläget. Sektorer som agerar ledare förändras på en extraordinärt frekvent basis. Detta kan vara indikativt för slutfasen av en uppåttrend. Samtidigt är vi inne i en säsongsmässigt stark period och VIX handlas vid nivåer som kan innebära en bekräftad nedåttrend, vilket vore positivt för börsen. Ett väldigt öppensinnat förhållningssätt till flera eventuella utfall de kommande veckorna är att rekommendera. Priset kommer visa vägen.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.