Lazydays – Recreational Vehicles med ökad försäljning under social distansering

Lazydays är ett amerikanskt bolag som säljer nya och begagnade husbilar, samt erbjuder service.
2020-09-30

Lazydays är ett amerikanskt bolag som säljer nya och begagnade husbilar, samt erbjuder service. Under den pandemi som pågått under semestermånaderna  har social distansering uppmanats av myndigheter världen över. Utöver det fanns gott om restriktioner för möjligheterna till att flyga. Det fick Amerikanska konsumenter att vända sig mot husbilar som alternativ för semester. 


Detta är en kortfattad analys av bolaget Lazydays. Artikeln bygger på information hämtad från bolagets hemsida, samt egna tankar. Detta är inte en köprekommendation. 


Tilltagande tillväxt

Under Q1 steg omsättningen med 10% i relation till Q1 2019, under Q2 steg omsättningen med hela 27% i Q2 relation till 2019. Vi ser alltså en tilltagande ökning. Vi såg också att gross profit steg stabilt med 22% under andra kvartalet. I samband med detta ökade kostnaderna 15%, men detta kan kopplas till förvärv samt ökade försäljningskostnader med utbetald provision. 

Bolaget kommunicerar också att efterfrågan var fortsatt stark under hela Juli, samt att man spådde fortsatt styrka genom hela Q3. 

Pågående förbättringar

Intressant med Lazydays är att en svag förbättring syntes redan innan pandemin satte igång och social distansering blev ett fenomen. Alla kan förstå värdet av en avskild semester om poolgrannen kan tänkas bära på smitta, men Lazydays sålde mer och effektivare även innan fladdermussjukan.

Ökad efterfrågan

Detta främst genom en förändring i konsumentbeteende, samt stabila förvärv av nya bilparker. Man har också lagt mycket fokus på affärsområdena finansiering, försäkring och reparation. Detta är något man hela tiden satsar på att växa mer inom. Framförallt reparation är ett bra komplement till huvudverksamheten, som är att sälja nya och begagnade husbilar. 

Kontinuerliga förvärv

Lazydays förvärvade en bilpark under augusti 2019, samt ett service center i Maj 2020 och även Total Value RV i Indiana. Vid samtliga av dessa nya förvärv planerar bolaget att bedriva båda delarna av verksamheten, alltså både reparation och försäljning. Det innebär att man kommer bygga ut och etablera sig som en fullserviceleverantör. 

Den stabila omsättningstillväxten driven av efterfrågan, kommer alltså av allt att döma att upprätthållas med stabila förvärv och utökad kapacitet. 

Låg värdering

Ser vi till siffrorna handlas Lazydays i dagsläget till ett P/S-tal om 0,14 och ett P/E-tal om 72, detta med de fyra senaste kvartalen inräknat. Ser vi istället till de två senaste kvartalen, som i jämförelse med Q3 och Q4 2019, levererade vinst, ser bolaget än mer undervärderat ut. Med en antagen stabil omsättningstillväxt sjunker P/S-talet och ett möjligt P/E-tal om under 10 är alls ingen omöjlighet. 

Bolag med låga P/S-tal förväntas ofta ha en stabil eller sjunkande omsättning, och den låga värderingen speglar generellt låga förväntningar. Kan man nu vända på skutan och ta marknadsandelar och generera stabil, pålitlig och lönsam omsättningstillväxt, är en prisjustering uppåt i sin ordning.


Leaders are readers

Vi har skrivit en uppsjö recensioner om de bästa tradingböckerna, som på olika sätt lyfter fram hur man blir en vinnande trader. En bok som är lämplig att ta upp i samband med Lazydays är One up on Wall Street av Peter Lynch. Här går förvaltaren igenom hur han tjänat sin förmögenhet. Bland annat fokuserar han på sånt han förstår, och kan relatera till. Därför blir det intressant med Lazydays, som nog de flesta kan förstå sig på och se värdet i under en tid av social distansering.

 


Stark guidance under conf. call

Under konferenssamtalet som hölls i samband med senaste rapporten presenterade ledningen starka framtidsutsikter, med ett positivt kundbeteende inom samtliga segment. Man lyfte fram hur den yngre generationen klivit in och börjat ta över efterfrågan från The Boomers. Bolaget meddelade att yngre efterfrågan riktade sig mot begagnade husbilar, men att man såg en stark trend från samtliga kundgrupper. 

Man meddelade även att utsikterna för fortsatta förvärv är att vänta, samt att de bygger ett nytt dealership i Nashville, Tennessee, som är en av USAs snabbast växande städer. 

Bättre marginaler för service

Bolaget har momentum och kommenterar just hur de ser sig själva som marknadsledande, och uttrycker att de fyller utrymmen som finns mellan efterfrågan och utbud när det kommer till den underdimensionerade serviceverksamheten. Ökad försäljning leder till framtida ökad efterfrågan för service. Detta är ett affärsområde som genererar högre marginal än försäljning av husbilar. 

Insider- och institutionellt ägande

Från Q4 2018 och framåt har såväl institutionella köp som insiderköp skett frekvent. Insiderägandet är 16% av bolaget och institutionellt ägande står för 35% av ägandet. Det innebär att en free float om 50% av 8,5 miljoner aktier står tillgängliga till den öppna marknaden

Aktien handlas i dagsläget till $11,79, och har alltså ett börsvärde på omkring 100 miljoner dollar.   

Stabilitet ökar möjligheten för omvärdering

Lazydays kommer inte uppfinna hjulet igen, eller leverera explosionsartad omsättnings- och vinsttillväxt. Men med ett förändrat kundbeteeende och ett ökat intresse för husbilar och friluftslivet, står bolaget för stabilitet och styrka. 

Den låga värderingen talar för att tilltron släpat de senaste åren, men förändringar i beteende, siffror och ambition i att ta marknadsandelar, kan leda till en kraftfull omvärdering. 

Lazydays är alltså ett högst intressant bolag att hålla noga span på. 

Tekniskt

LazyDaysTekniskt handlas bolaget i en uppåttrend men stängde förra veckan under EMA10 på veckobasis. Vi ser gärna några veckors fallande volatilitet, med fortsatt fallande volym, och att EMA10 respekteras innan möjligt inköp blir aktuellt. 

mer om ämnet