Trading

Har Covid-19 påskyndat det kontantlösa samhället?

2021-02-27

Som samhälle, har vi genomgått stora förändringar I hur våra vardagsliv fungerar. Dock, förblir en av de största förändringarna utan tvekan skiftet där Storbritannien alltmer går mot att bli ett helt kontantlöst samhälle. Och kvar står vi med frågor rörande framtida finanser, såsom: hur påverkas växelkurser och kronans värde? Vad är CFD handel och vilken […]

TradingView – Världsledande analysverktyg för Aktier, Råvaror och Valutor

2020-09-11

Med TradingView kan du ta del av fundamental information om bolag, du kan följa och justera grafer med flertalet funktioner, samt rita och inkludera en uppsjö indikatorer.

Handla råvaror – Strategi för råvaruhandel

2020-02-04

Råvaror går att handla med CFD-produkter där du som trader kan ta del av marknadsrörelser med hävstångsprodukter.

Handla råvaror – Silver

2020-02-04

Silver som råvara har fått väldigt mycket uppmärksemhet i efterdyningarna av coronakrisen. Då centralbanker trycker pengar och kämpar för att driva igång ekonomin och i sin tur inflationen, räds investerare att dollarn ska förlora sitt värde. Då köper man guld som hedge och säkerhet. Detta gör man också som säkerhet då man allmänt har svårt […]

Handla råvaror – Naturgas

2020-02-04

Naturgas är en väldigt volatil råvara som går att handla genom CFD-produkter. Råvaran påverkas mycket av oljeproduktionen.

Handla råvaror – Koppar

2020-02-04

Koppar påverkas starkt av elektrifiering med eldrivna bilar och grön energi. Läs om vad som påverkar kopparpriserna.

Handla råvaror – Guld

2020-02-04

Guld är en av världens mest handlade råvaror och handlas ofta som hedge mot inflation och som säkerhet mot börsnedgång.

Handla Råvaror – Spannmål

2019-02-04

Spannmål är en väldigt viktig råvara för långt mer än mat. Bland annat påverkas priserna av efterfrågan på Etanol, efterfrågan i Kina, huruvida marknaden vill hedga sig mot inflation eller hur portföljer behöver diversifieras. I upptakten av att miljöfrågor blir mer och mer relevanta, eller vedertagna, stiger efterfrågan på alternativa drivmedel. Här är etanol ett […]