Handla råvaror – Naturgas

Naturgas är en väldigt volatil råvara som går att handla genom CFD-produkter.
2020-02-04

Naturgas är ett renare och miljövänligare bränsle än olja och kol. Det bränns renare och skapar mindre koldioxid. Det är också lättare än syre och skulle upphöra vid en läcka, vilket ger det en fördel i jämförelse med bensin.

Att spela på naturgas, eller spekulera i priserna på naturgas, är att spela emot US-dollar. Råvaror som är prissatta i dollar går upp i pris när dollarn försvagas, och naturgas är en väldigt volatil råvara som svänger snabbt, och ger därför kraftig avkastning om man träffar rätt trender.


Under rådande pandemi har det tryckts mycket nya pengar i ett försök att stimulera ekonomin, och under sommaren såg vi dollarn försvagas och guld med flera råvaror accellera uppåt. I takt med att guld gick upp 10% gick naturgas upp mer än 100%. Råvarorna är alltså korrelerade men rör sig olika volatilt.

Naturgas är också en biprodukt av olja, då naturgas oftast utvinns i samband med olja. Detta gör att prognostiserad oljeproduktion påverkar priserna på naturgas. Vi såg till exempel hur prognotsiserad efterfrågan på olja gick ned avsevärt under de värsta delarna av pandemin.

Det innebar att priserna föll aggressivt, och flertalet oljebolag tvingades stänga ned produktionen då det inte var lönsamt att producera till så låga priser. Det skapar en situation där mycket produktion av naturgas också försvinner, i samband med att oljeproduktionen läggs ned.

Samproduktioner gör att priserna påverkar varandra väldigt mycket, men inte alltid korrelerat.

Det finns flera bolag noterade på börsen som producerar naturgas. Här är fokus på skuldsättning och tillgångar för att bedöma vilket bolag som lämpar en bäst att handla aktier i. Vissa bolag är mer inriktade på prospektering och innefattar mer risk med väldigt stor uppsida. Andra bolag går mer mot att ha en stadig produktion och leverera ett stabilt kassaflöde.

Beroende på vilken typ av investerare man är, och vilken riskbenägenhet som lämpar sig bäst för en, kan man se över dessa faktorer och välja bolag därefter.

Men som alltid när det kommer till en volatil underliggande tillgång, som naturgas, kommer bolagen i mångt att spegla rörelserna i råvaran. Det innebär att bolag riktade mot utvinning av naturgas generellt sett är volatila i sin natur, vilket kan vara både fruktsamt och dyrt.