Handla råvaror – Strategi för råvaruhandel

Råvaror går att handla med CFD-produkter där du som trader kan ta del av marknadsrörelser med hävstångsprodukter.
2020-02-04

En råvara är ett råmaterial som handlas på öppna marknaden. Råvaror är ofta byggstenar i produkter som förfinats från råmaterialet till användbara produkter.

Vi kan t.ex. se till timmer som en råvara, vars prisrörelser indikerar styrkan i framförallt husbyggandet. Olja som råvara är också ett råmaterial som efter behandlats i raffinaderier kan användas som bensin. Koppar som råvara är mycket användbar i en tid av elektrifiering, då koppar leder elektricitet väldigt effektivt, och används frekvent i t.ex. elbilar.


Priset på råvaror styrs av relationen mellan utbud och efterfrågan, ofta släpande.

Det innebär att höga råvarupriser skapar ökat tryck i produktionen för den råvaran, men att det tar lång tid innan produktionstakten ökat, och att risken för överetablering blir överhängande.

När flera producenter letat sig till en marknad med höga priser, slår utbudet över och väger tyngre än efterfrågan, då faller priserna aggressivt och många aktörer tvingas lägga ned sina verksamheter eftersom de har svårt att nå lönsamhet.

Då faller en stor del av utbudet bort över tid, och vartefter uppstår ännu ett läge där utbudet inte kan möta efterfrågan, och priserna skjuter än en gång i taket.

Detta skapar en väldigt cyklisk bransch, och är en perfekt marknad för den mer trendföljande tradern, som föredrar att rida mer långsiktiga trender.

Men råvarurpriserna är också slav under betydande makroevent eller naturkatastrofer. Vi såg hur råvarupriserna påverkades av coronapandemin, när världen plötsligt ställde in resandet och efterfrågan på olja och bensin föll aggressivt. Vi kan också se lägen där naturkatastrofer plötsligt slår ut produktionskapacitet och priserna skjuter i taket.

Att handla råvaror lämpar sig därför väldigt väl även för den mer kortsiktiga tradern, som handlar mer efter en nyhetsbaserad strategi. Detta innebär att trades tas på kortare sikt och styrs av världshändelser och nyhetsflödet.

Anledningen till att råvaror handlas på globala marknader är främst att köpare som är beroende av priserna vill kunna hedga sig. Det innebär att bolag som är beroende av vissa priser på t.ex. olja för att deras verksamhet ska vara lönsam, vill kunna garantera att de får köpa oljan till ett visst pris under en lång tid.

Handel i råvaror, och framförallt framtidskontrakt eller så kallade futures, lämpar sig också väldigt väl för producenterna av råvaror. Ett bra exempel är en bonde som sår en stor skörd inför skördesäsongen, och behöver veta att skörde kommer betala ett visst pris för att det ska finnas värde i arbetet. Då kan han sälja delar eller hela skörden i förväg, vilket sker genom futures-marknaden.

Därför erbjuds flertalet hävstångsprodukter mot råvaruhandel, som t.ex. optioner. Dessa produkter är till för att man ska kunna reglera sin risk mot framtida prisrörelser, och se till att det pris man som köpare får handla råvaran till är stabilt över en överskådlig framtid.

Men denna utsträckta och globala handel har givetvis lett till att en spekulativ handel tilltagit, där aktörer som aldrig har avsikt att köpa den faktiska råvaran, kan spekulera på prisrörelserna.

Det innebär att man som trader i en CFD-produkt aldrig äger eller kommer äga den underliggande råvaran, utan enbart handlar spekulativt i prisrörelserna.


Det finns en uppsjö råvaror tillgängliga för spekulativ handel. Somliga är mer likvida än andra. Det innebär att handeln är större eller mindre, varierande mellan de olika råvarorna.

En mindre likvid råvara är ofta mer volatil, det innebär att prisrörelserna är långt större och att risken ökar för den som handlar i råvaran. Olja och Guld är typiskt väldigt likvida råvaror, som handlas världen över och bevakas av väldigt många analytiker.

Naturgas är en mer spekulativ råvara, som påverkas mycket av plötsliga händelser, där priserna svänger väldigt mycket på intradagsbasis.

CFD-produkter handlas ofta med hävstång. Det innebär att mäklaren erbjuder dig som trader att handla för mer än vad du har på kontot. Det är en ökning av såväl risk som möjlighet att tjäna på möjliga positiva prisrörelser.

Beroende på den underliggande råvaran som CFD-produkten speglar, varierar storleken på tillgänglig hävstång. En mer likvid och mindre volatil råvara som t.ex. guld, går att handla till större hävstång, än t.ex. silver som rör sig mer svängigt.