Har Covid-19 påskyndat det kontantlösa samhället?

Som samhälle, har vi genomgått stora förändringar I hur våra vardagsliv fungerar.
2021-02-27

Som samhälle, har vi genomgått stora förändringar I hur våra vardagsliv fungerar. Dock, förblir en av de största förändringarna utan tvekan skiftet där Storbritannien alltmer går mot att bli ett helt kontantlöst samhälle. Och kvar står vi med frågor rörande framtida finanser, såsom: hur påverkas växelkurser och kronans värde? Vad är CFD handel och vilken påverkan får det på ekonomin under kommande år? Hur spenderar vi våra pengar på bästa sätt? Vi sitter såklart inte på alla lösningar, men låt oss ta en titt på vilken roll kontanter kan få I framtida samhällen.

Det var ett tag sedan vi började ändra vårt sätt att handskas med kontanter, och allt började långt före den senaste pandemin sköljde över oss, men osäkra tider har tveklöst påskyndat processen. Allt fler av oss sträcker oss allt oftare efter kontaktlösa eller kortbetalning vid de allra flesta transaktioner som vi genomför.

Men, exakt på vilket sätt har Covid-19 tryckt på för att göra det kontantlösa samhället till verklighet?

Kontaktlösa betalningar och kortbetalningar har blivit mycket mer populära under senare år, där nästan varje större kredit- och betalkort erbjuder kontaktfria alternativ till sina kunder. Vid det här laget har vi vant oss vid att bara kunna knacka och gå, att många av oss förmodligen helt har glömt pin-koden och snart kanske glömmer hur vi ens får reda på att vi glömt den!

Du har säkert även behövt uppleva hur butiker och affärer numera ofta vägrar ta emot lagliga betalningsmedel, en åtgärd som åsyftar minimera all typ av fysisk kontakt mellan personal och kund.

CEO på JISP, Julian Fisher, kom med den passande kommentaren om hur vi genomför transaktioner, då han pratade med Capital On Tap I deras nyligen släppta tidning The Future of Finance:

“Allt som du trodde aldrig kunde förändras, har förändrats eller står under förändring”.

Tidigare, kanske kontaktlösa betalningar gjordes då och då för att det var bekvämt, eller vi kanske handlade lite på nätet när det kniper, medan vi numera istället beror på dessa metoder, därför att nedstängningar och socialdistansering kräver det av oss.

Tidigare, var kontaktlösa betalningar mer av en generationsgrej. Unga personer, som I stort lever sina liv på nätet, skulle tidigare vara mycket mer vänligt inställda mot att knacka kortet, eller ta fram telefonen för att använda Apple Pay. Sedan Covid-19 slog ned har användningen av dessa metoder ökat massivt.

Är detta verkligen slutet för kontantbetalningar av alla slag?

Det står utom alla tvivel att vårt beroende av kontanter har sjunkit rejält. Enligt rapporter rörande hela landets, har bankomattransaktionerna sjunkit med 62% på årsbasis. Men ändå, finns många som behöver kontanterna, ihop med det lokala bankkontoret, som hjälpmedel för att sköta sin ekonomi. Sammanfattningsvis, verkar det inte troligt att fysiska betalmedel helt har gjort sitt som fenomen.

Hur påverkas företagen av detta?

Allt eftersom en utfasning sker av kontantbetalningar, kan företagen och återförsäljare få svårigheter att ge stöd till detta inom samhället. Detta sker så till den grad att den digitala lösningen för betalningar inte längre kan ses som valfritt, utan är fundamental framöver.

Tidningen Capital On Tap är införstådda med att:

“Steget att sköta finanserna digitalt kan vara svårt för många företagare.”

Men faktumen kvarstår att just digitaliseringen är något som behövs för att ett företag ska kunna hålla takten med den moderna klienten eller kunden. Många traditionstyngda företag håller sig fortfarande för att erbjuda kortbetalningar, på grund av avgifterna detta medför. Men, som du säkert redan har räknat ut, innebär kortbetalningar, och särskilt då under ansträngande tider, fler kunder, och bättre lönsamhet.

Vad blir nästa steg?

Det står klart att, corona-pandemin verkligen bidragit till att skynda på omvandlingen av våra samhällen till kontantlöshet. När vi behöver hålla nere all fysisk kontakt så gott det bara går, är kontaktlösa, vanliga kortbetalningar och nätshopping blivit en fundamental del av våra liv.

När nedstängningarna börjar lyfta I vissa områden, blir det intressant att se om vi börjar gå tillbaka till våra kontanter igen. Enda sättet för oss att bli ett helt kontantlöst samhälle är via mer utbildning och stöd I frågan, för såväl kunden som företaget. Om folk får reda på hur de kan fungera I en kontantlös värld, så verkar utsikterna mindre hisnande och, av den anledningen, mer möjliga.