Handla råvaror – Koppar

Koppar påverkas starkt av elektrifiering med eldrivna bilar och grön energi.
2020-02-04

Koppar är en av de mest använda metallerna på marknaden. Till karaktären är den skimrande rostigt röd. Koppar är enligt historieböckerna den första metallen som användes av människan för tusentals år sedan. I vårt moderna samhälle spelar kopparn en vital roll i vårt vardaglig liv. 


Med ett allt större fokus på elektrifiering är kopparn avgörande som råvara. Kopparn leder elektricitet bättre och mer effektivt än någon annan råvara. Vi använder också koppar i t.ex. takläggning och rörarbete i fastigheter. Koppar är också en råvara som används frekvent inom maskineri för industrin. 

Kopparn har alltså flertalet viktiga funktioner som gör att utvecklingen i världsekonomin i sin helhet påverkar priserna avsevärt. En stark ekomoni som behöver mycket maskiner, där flera hus byggs och renoveras och där elektricitet efterfrågas och ska dras fram, stiger efterfrågan kraftigt på koppar. Det resulterar i stigande priser för råvaran. 

Utbudet kommer från gruvor och återanvändbar koppar som använts någon annanstans tidigare. 

Koppargruvor finns runtom i världen, men mest koppar produceras i Chile, Peru och i Kina. Årligen produceras mer än 19 miljoner ton Koppar. 

Återvunnen koppar hämtas framförallt från fastigheter som renoveras eller rivas, från transportsektorn när den moderniseras och fordon byts ut. Vi hittar även koppar i hemelektronik och elektronikprodukter allmänt. När industrin moderniseras finns också mycket koppar att utvinna i gamla maskiner som inte längre ska användas. 

Vad påverkar kopparpriserna?

Som vi nämnt ovan påverkas kopparpriser av skiftande efterfrågan beroende på hur världsekonomin mår. Men det är också så att kopparpriserna påverkas avsevärt av produktion, alltså utbudet, som i mångt och mycket styrs av hur priserna utvecklat sig över tiden. 

Hamnar man i ett läge där det blir svårt att nå lönsamhet i kopparproduktionen faller utbudet, då fler och fler gruvbolag tvingas slå igen eller ändra fokus. Kopparhalten i gruvorna har fallit världen över, vilket gjort att mer malm behövs för att få fram samma mängd koppar som innan. Det gör processen svår, dyr och tidskrävande, och resulterar i att flera producenter faller bort. 

Som med alla råvaror är kopparpriserna cykliska, och styrs mycket av efterfrågan och utbud som kommer och går i vågor med konjunkturen i sin helhet. 


Vi har då så kallade tillväxtmarknader som styr kopparpriserna mycket, då dessa ska elektrifieras och kanske börjar mer från grunden med att bygga ut infrastruktur och driver då en annan typ av efterfrågan.