Handla Råvaror – Spannmål

Spannmål är en väldigt viktig råvara för långt mer än mat.
2019-02-04

Spannmål är en väldigt viktig råvara för långt mer än mat. Bland annat påverkas priserna av efterfrågan på Etanol, efterfrågan i Kina, huruvida marknaden vill hedga sig mot inflation eller hur portföljer behöver diversifieras.

I upptakten av att miljöfrågor blir mer och mer relevanta, eller vedertagna, stiger efterfrågan på alternativa drivmedel. Här är etanol ett av huvudalternativen mot bensin eller diesel. Spannmål används för att framställa etanol, och skiftande efterfrågan för drivmedlet påverkar därför spannmålspriserna avsevärt.


Detta påverkas mycket av läget i Kina, som har tydliga riktlinjer vad gäller implementeringen av alternativa drivmedel samt högt fokus på att göra biltrafiken mer miljövänlig. Kinesiska befolkningen är också stor och behöver mycket spannmål som föda. Skiftande efterfrågan från Kina påverkar priserna på spannmål.

Den ökade levnadsstandarden i Kina ökar också efterfrågan på kött, och med en ökad köttkonsumtion krävs spannmål som föda för boskap. Det innebär att priserna drivs uppåt i takt med att fler och fler djur ska födas upp för att täcka efterfrågan från en växande och mer välmående befolkning.

“När Kina vaknar kommer världen att bäva.” – Napoleon Bonaparte

Som hedge mot inflation fungerar spannmål bra, detta gäller även för flertalet andra jordbruksrelaterade råvaror. Inflation mäts på en korg av varor, ofta baserade på livsmedelsindustrin och i dagligvaruhandeln, då detta syns snabbast i mätningar av prisförändringar.

Skulle inflationen ta fart skulle det alltså innebära att inflationen i sig styrs av bland annat stigande matpriser, alltså att priset på spannmål skulle öka. Som investerare i spannmål är man därför säkrad mot inflationen, då prisförändringarna i det man äger ser till att värdet på ens tillgångar inte minskar när pengarna allmänt minskar i värde.

Det är också så att råvaror prissätts i dollar. Ser vi då till ett läge där dollarn tappar sitt värde med kraftig inflation, omvärderas det till stigande råvarupriser.

Många investerare har sitt fokus främst på aktier, fonder och räntebärande investeringar. Att handla i råvaror kan innebära en stark hedge mot en portfölj annars viktad mot aktiemarknaden.