Nanologica – med tillväxt inom två spännande områden

Nanologicas kompetens används för att ta fram bättre och billigare läkemedel, dels genom produkter inom kromatografi och dels inom läkemedelsutveckling.
2020-09-16

Nanologicas kompetens ligger i att ta fram bättre och billigare läkemedel genom att producera nanoporös silika, och genom detta styra form och ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används för att ta fram bättre och billigare läkemedel dels genom produkter inom kromatografi och dels inom läkemedelsutveckling.

Detta är en kortfattad och övergripande analys av Nanologica. Det är ingen rekommendation. Denna artikel baseras på info som finns tillgänglig via bolagets hemsida, samt egna tankar. 

Silika är en förening av Kisel och Syre. Nanologica producerar silikaprtiklar i mikrometerstorlek som är synliga för blotta ögat i form av vitt pulver men som på insidan har en mängd porer i nanometerstorlek. Partikelstorleken och ytegenskaperna styrs genom Nanologicas patenterade teknik och metoder.

Tekniken användbar inom livsmedel och läkemedel 

Kromatografi är en teknik för att separera ämnen i lösningar från varandra. Tekniken kan användas inom livsmedels- och läkemedelsindustrin för kvalitetssäkring och analys av produkter både på marknaden och under utveckling. Kromatografi kan även användas som ett reningssteg i storskalig produktion av vissa läkemedel.

Nanologicas läkemedelsutveckling handlar om att ta fram nya läkemedel eller förbättra befintliga. Exempel på detta är Nanologica ser till att instabila molekyler stabiliseras eller att svårlösliga molekyler blir mer lösliga. Detta kan exempelvis se till att läkemedlet transporteras och frisätts där det ska verka, varefter partiklarna löses upp.

Löpande intäkter med optioner för framtiden

Målsättningen för bolaget är att generera löpande intäkter med lönsamhet inom kromatografin. Läkemedelsutveckling har en stor framtida potential med stora enstaka intäkter parallellt med att affärsområdet genererar oregelbundna projektrelaterade intäkter mer i närtid.Stark tillväxt 

Bolaget har visat framsteg inom båda affärsområden. Tillväxten inom kromatografi har framförallt drivits av ett partnerskap med Kinesiska Yunbo, där Nanologica levererat kromatografi kolonner för försäljning i Kina. De har även tecknat distributionsavtal inom samma fält för den Nordamerikanska och Europeiska marknaden.

De har även ingått ett avtal med AstraZenica, där Nanologicas teknologi ska utvärderas för applicering på en av AstraZenicas läkemdelssubstanser.

Därutöver förnyades ett avtal med ett växtskyddsbolag. Det nya avtalet innebär att Nanologica ska optimera formuleringen av substansen, samt även formulera ytterligare en aktiv substans för växtskydd som deras partner arbetar med.

Nanologica har även ett löpande partnerprojekt med Vicore Pharma där Nanologica licensierar ut en del av plattform för användning tillsammans med tre läkemedelsklasser.

Sist men inte minst har storskalig silikaproduktion inletts genom ett partnerskap med Sterling Pharma Solutions.

Rekordhög omsättning

Under Q2 levererade bolaget en rekordhög omsättning där båda affärsområdena växte och representerade ca 50% av tillväxten vardera. Räknat efter utspädning dubblades omsättningen per aktie jämfört med Q2 2019. Utspädningen berodde på två kapitalrundor som säkrar bolagets finansiering i sina tillväxtsatsningar.

Nischad kompetens och insiderägande

Nanologica har under flera års tid jobbat fram sin nischade kompetens som kan appliceras inom två olika affärsområden, båda växer och de har många spännande samarbeten. Nu har de även fått igång en storskalig produktion av silika vilket möjliggör mer aggressiv försäljningstillväxt framöver.

Sist men inte minst är det ett kraftfullt styrkebesked att VDn Andreas Bhagwani sitter som storägare med sina 2.1 miljoner (7.6%) aktier via bolaget Vega Bianca AB.