Tekniska setups Nyheter

Svenska kopparbolaget som utmanar intressanta nivåer

2021-04-07
Lost Password?

Koppar har, som många känner till, gått väldigt bra sedan priset bottnade efter Corona-kraschen. Denna uppgång kan ges en rad olika förklaringsmodeller. Ett bristande utbud av höghaltig koppar, en stundande efterfrågeboom tack vare ESG, en sjunkande dollar och ren spekulation kan alla tänkas utgöra viktiga faktorer bakom prisuppgången.

Vi belyste samtliga av dessa faktorer när vi i augusti 2020 publicerade vår trendspaning om koppar.

Här ser vi på veckografen hur det har varit ett väldigt starkt momentum i uppgången.

Copperstone Resources

Svenska Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag. Bolaget kommunicerade under 2019 ut att de planerar att återstarta produktionen av koppar i Viscaria-gruvan i Kiruna någon gång mellan 2023-2024. Bolaget har lämnat estimat för en framtida produktion om 25 000 ton av högkvalitativ koppar per år. Om bolaget lyckas med detta blir Viscaria-gruvan en av norra europas största koppargruvor.

Vi fick upp ögonen för detta bolag efter att ha sett aktiegrafen som innehåller en rad intressanta komponenter. Kursen genomgår i dagsläget, enligt vår tolkning, en potentiell cup with handle.

Här ser vi en veckograf av aktien. Till att börja med bröts den långsiktiga nedåttrenden genom några veckor av stark uppgång på skyhög volym. Därefter inleddes, under sommaren 2020, en nedgång, eller nödvändig urskakning, beroende på hur man ser på det. Kursen stängde dock alltid ovanför EMA50. Efter urskakningen inleddes en uppgång som präglades av högre volym. Därefter kom en ny, kortare nedgång. Slutligen har vi sett ett antal veckor som präglats av låg volatilitet och volym. En eventuell breakout, som sker på hög volym, ovanför den horisontella linjen som ritats ut, skulle vi tolka som styrka.

Här ser vi på dagsgrafen, allt det som nämndes ovan, fast ännu mer tydligt.

mer om ämnet
Copperstone Resources