Stor skillnad mellan svenska index under måndagen – Starka rörelser i råvaror

Måndagen öppnar med en blandad handel på svenska index där Mid Cap index fortsätter leda på uppsidan.
2021-08-23

Idag ser vi en stor skillnad mellan svenska index. OMXS30 öppnade med att testa sin gap-zon från i fredags men misslyckades vid den inledande handeln med detta test. Mid Cap index skiljer ut sig från övriga index med en stark handelsdag och ett utbrott till en ny all time high. Olja och koppar studsar starkt på viktiga nivåer vilket sker parallellt med att dollarn misslyckas med ett utbrott.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • Stora skillnader mellan svenska index under måndagen
  • Dollarn fortsätter påverka råvarupriser
  • En aktie som börjar se intressant ut efter positiv rapportreaktion

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Stora skillnader mellan svenska index under måndagen

OMXS30 handlades svagt under föregående veckan och avslutade med ett gap-ned under fredagsmorgonen. Under öppningen av måndagshandeln testade detta index sin gap-zon underifrån men misslyckades med att bryta upp. Det återstår att se hur detta test utvecklar sig under de resterande dagarna av veckan. Mid Cap index fortsätter sticka ut med en relativ styrka och  bryter idag upp till ny all time high. First North är fortsatt kvar i en konsolidering som pågått sedan februari.

  • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

  • Mid Cap index

Dagsgraf på Mid Cap

  • First North index

Dagsgraf på First North

Dollarn fortsätter påverka råvarupriser

Dollarn har handlats starkt under de senaste veckorna. Det har i sin tur satt press på råvarupriser. Under måndagen ser vi dock hur dollarn, åtminstone på kort sikt, misslyckas med att bryta upp från en motståndsnivå. Samtidigt studsar både olja och koppar på viktiga nivåer. Olja och koppar kommer troligen fortsatt påverkas av dollarns rörelser i närtid. Riktningen som dollarn väljer blir därför viktig att följa för de med råvaruexponering.

  • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex

[prenumeration2]

  • Olja

Dagsgraf på Olja

  • Koppar

Dagsgraf på Koppar

En aktie som börjar se intressant ut efter positiv rapportreaktion

Aspire Global har genomgått en konsolidering sedan maj men aktien handlades starkt på sin rapport i torsdags. I dagsläget handlas aktien högre upp i sin range och om den klarar att hålla sig kvar kring dessa nivåer under en period kan en setup uppstå.

  • Aspire Global

Dagsgraf på Aspire Global 

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.