På måndagen handlas svenska index kring viktiga stödnivåer

Efter fredagens svaga handel ser vi hur många index idag handlas nära stödnivåer.
2021-06-21

Rörelser på många olika marknader fortsätter vara splittrad. Vi ser idag hur samtliga svenska index testar viktiga stödnivåer efter en svag handel under den föregående veckan. Samtidigt ser vi hur Nasdaq i USA handlas till en avvikande styrka. Vidare ser vi hur oljan fortsätter visa relativ styrka gentemot många andra råvaror.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Svaghet på svenska index – Viktiga stödnivåer som testas i dagsläget
 • Splittrad bild på amerikanska index – Nasdaq handlas till relativ styrka
 • Dollar testar breakout-nivå ovanifrån – Olja fortsätter handlas starkt
 • Breakout till ny all time high i ett tidigare nämnt bolag – Två nya grafer

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svaghet på svenska index – Viktiga stödnivåer som testar i dagsläget

OMXS30, Mid Cap och Small Cap försökte samtliga i närtid att bryta upp till en ny all time high. Dessa rörelser möttes dock snabbt av försäljningar. I dagsläget testar nu dessa index istället viktiga glidande medelvärden som utgjort stödnivåer vid tidigare tillfällen. First North har sedan en tid tillbaka handlats till relativ svaghet och detta mönster fortsätter. Indexet handlas nu i botten av sin range. Det råder fortsatt vänteläge inför den riktning som väljs framåt.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Splittrad bild på amerikanska index – Nasdaq handlas till relativ styrka

I USA ser vi hur Dow Jones tidigare relativa styrka gentemot Nasdaq förbytts till den raka motsatsen. I skrivande stund handlas Nasdaq i toppen av sin range medan Dow Jones, som bröt ned i torsdags, testar tidigare stödnivå underifrån.

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones – Bilden är klickbar

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq – Bilden är klickbar

Dollar testar breakout-nivå ovanifrån – Olja fortsätter handlas starkt

Dollarn (DXY=Dollar mot en korg av valutor) handlades starkt efter FOMC-mötet från föregående veckan. Vi såg hur valutan bröt upp ovanför EMA200 och idag ser vi hur den testar denna nivå ovanifrån. Denna styrka som präglat dollarn de senaste dagarna har haft en negativ effekt på många råvaror, det är därför intressant att se hur oljan fortsätter handlas starkt trots detta faktum.

 • DXY

Dagsgraf på DXY – Bilden är klickbar

 • Olja

Dagsgraf på Olja – Bilden är klickbar

Breakout till ny all time high i ett tidigare nämnt bolag – Två nya grafer

Smith & Wesson, vars graf vi nämnde som intressant att hålla koll på den 12/5, bröt idag upp till en ny all time high notering. Aktien handlades starkt redan i fredags efter en rapport som slog förväntningarna. Bolaget fortsätter leverera lönsam tillväxt. Vi ser idag hur Gapwaves handlas till en tydlig relativ styrka gentemot sitt index, First North. Aktien handlas i dagsläget i toppen av sin range efter en längre periods konsolidering. Streamingbolaget FuboTV har handlats svagt sedan slutet av 2020. Aktien har dock i närtid hittat tillbaks ovanför viktiga glidande medel och handlas idag i en intressant range.

 • Smith & Wesson

Dagsgraf på Smith & Wesson – Bilden är klickbar

 • Gapwaves

Dagsgraf på Gapwaves – Bilden är klickbar

 • FuboTV

Dagsgraf på FuboTV – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.