Integrum – Innovativ protes ökar rörligheten hos patienter

Integrum har som mål att förbättra livet för de människor som behövt amputera en kroppsdel, de har tagit fram en teknik som tillåter personer att få tankestyrd kontroll över sin protes via sensorisk återkoppling.
2020-11-27

Integrum har som mål att förbättra livet för de människor som behövt amputera en kroppsdel. De har forskat fram och utvecklat en teknik som tillåter personer att få tankestyrd kontroll över sin protes via sensorisk återkoppling. Bolaget har utvecklat två olika tekniker, den ena handlar om utvecklingen av innovativa proteser, den andra tekniken behandlar fantomsmärtor.

Omsättningstillväxt
Integrum släppte sin senaste rapport 24 augusti och redovisade en ökad omsättning per aktie på 39,4%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. För de tre senaste kvartalen redovisade de dock en något minskad omsättning.

Bolaget har rapporterat att Covid-19 påverkar dem negativt då inplanerade operationer har försenats. Det finns ingen garanti när de kommer att genomföras men bolaget bedömer att tillväxten kan lyfta ytterligare när verksamheten återgår till det normala.

OPRA Implant System
De traditionella sockelproteserna träs på patienters stump. Dessa tenderar att leda till svettningar, skavsår och begränsar även användarens rörlighet. Här sticker Integrum ut med sin innovativa protes, som de kallar för OPRA Implant System. Denna integreras nämligen med personens skelett och bidrar till ökad rörlighet och komfort. Därutöver slipper patienten de ovan nämnda konsekvenser som kan uppkomma av traditionella proteser.

Systemet innehåller även bolagets unika implanterade elektroder och den artificiella intelligens som särskiljer tekniken från all annan som finns på marknaden. Detta system möjliggör för patienten att via sensorisk återkoppling, styra sin protes. Patienten kan då få möjligheten att uppleva sin protes som en riktig kroppsdel.

Neuromotus
En vanligt förekommande konsekvens av amputation är så kallade fantomsmärtor, vilket innebär att man upplever smärta i en kroppsdel som inte längre finns.

Studier visar på att 70-80% av de personer som har amputerat en kroppsdel upplever fantomsmärtor.

Neuromotus har utvecklats med syftet att behandla fantomsmärtor. Detta kompletterar bolagets OPRA-teknik och Integrum kan därmed erbjuda en helhetslösning för att förbättra livet för personer som har amputerat en kroppsdel.

Bolaget utför själva inga operationer, de bedriver heller inte någon form av klinik. Integrum säljer istället tekniken de utvecklat till sjukhus och kliniker världen över.

Explosiv tillväxt på den amerikanska marknaden
Integrum redovisade en tillväxt om 487% jämfört med samma kvartal föregående år och 48% jämfört med förra kvartalet på den amerikanska marknaden. Värt att beakta är att bolaget levererade denna tillväxt trots den rådande pandemin som slår hårt mot bolagets affärsmodell.

Integrum har haft framgångsrik försäljning till några av de mest framstående sjukhusen i USA. De har även sålt 20 stycken lårbensproteser till det amerikanska försvaret och fick i mars 2018 förtroendet att skriva ett ramavtal till ett värde av 60MSEK, en tydlig indikation på att bolagets teknik är framstående.

Fokus på USA
Integrum har sett ett stigande intresse från den amerikanska marknaden och har därför lagt sitt främsta fokus där. Under 2020 har bolaget jobbat aktivt med att få till stånd ett premarket godkännande (PMA), från Food and Drug Administration (FDA), för sin OPRA-teknik. Ett besked från FDA förväntas, enligt bolaget, redan 2020 och ett positivt besked är inte enbart en viktig kvalitetsstämpel för Integrum, det skulle även innebära att behandlingen snabbare kan bli godkänd av försäkringsbolag och försäkringssystemet för pensionerade i USA.

Distributionspartner
För att ytterligare stärka sin position på den amerikanska marknaden har Integrum tecknat avtal med en distributionspartner, Onkos Surgical, som löper under flera år. De kan därigenom utnyttja det stora nätverk som Onkos Surgical redan har etablerat med kliniker och försäkringsbolag. Exempelvis har Onkos redan introducerat OPRA mot patienter som haft bencancer vilket är en helt ny marknad för Integrum.

Stärkt försäljningsorganisation
Integrum vill inte vara för beroende av den amerikanska marknaden, bolaget har i detta syfte nu anställt en ny försäljningschef med fokus på övriga marknader.

Framtid
Bolaget har ägnat sig åt kostnadsbesparingar under det senaste året, främst på grund av Corona. Intäktssidan ser stark ut framöver, detta tack vare nya avtal som har slutits med sjukhus i USA, distributionsavtal med Onkos och en ny säljchef som tillsatts för att få igång försäljningen utanför USA.

Vi kan även se i den senaste rapporten att Integrum hade redovisat ett positivt rörelseresultat om det inte vore för en stor valutakursförlust på 3,2MSEK. Givet att effekterna av pandemin antingen avtar eller inte accelererar kan vi se en potentiell trigger för Integrum i både försäljning och minskade kostnader.

Aktiens utveckling

Ovan ser vi Integrums veckograf. Vi kan se att aktien håller på att bygga en base efter att priset jobbat sig igenom det overhead supply som uppstod under corona-kraschen. Basen innehåller intressanta komponenter, vi ser dels att en shakeout har ägt rum där kursen snabbt föll under EMA10 på veckobasis. Kort därefter återhämtade sig kursen över EMA10 på hög volym. Nu ser vi hur volatilitet och volym faller.

mer om ämnet