Medicinteknik

Nanologica

2021-09-08

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att styra silikapartiklarnas form, storlek, porositet och ytegenskaper. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi bidrar vi till life science-industrin genom att tillhandahålla produkter som gör det möjligt att utveckla bättre och billigare läkemedel, till förmån för patienter.

Vi utvecklar vår drug delivery-plattform för att tillhandahålla nya behandlingar för patienter med allvarliga lungsjukdomar, parallellt med att vi strävar efter att göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att våra kromatografiprodukter kan sänka produktionskostnaden.

ProstaLund

2021-04-27

ProstaLund är ett medicintekniskt bolag, ledande inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi. Specialiseringen är idag främst inriktad mot behandling av godartad prostataförstoring (BPH) med en vision om att erbjuda både en snabbare och en mer effektiv lösning gentemot mer traditionella angreppssätt.

Bolaget grundades 1991 och har huvudkontor i Lund.

Scandinavian ChemoTech

2021-04-22

Scandinavian ChemoTech AB ”ChemoTech” är ett FoU-fokuserat internationellt medicintekniskt bolag som grundades 2015 och noterades på First North Growth Market 2016.

Bolagets kärnverksamhet baseras på en patenterad teknisk innovation för Tumörspecifik Elektroporation ”TSE”. ChemoTech har utvecklat sina första två produkter som är baserade på denna teknologi som idag skyddas av flera patent.

Scandinavian Real Heart

2021-04-22

Scandinavian Real Heart AB (Realheart) är ett svenskt F&U-bolag vars vision är att ingen ska dö på grund av hjärtsvikt. Realheart utvecklar medicintekniska produkter som kan rädda livet på hjärtsviktspatienter. Realhearts första produkt, Realheart TAH, är ett s.k. totalt artificiellt hjärta för att ersätta det sjuka hjärtat hos hjärtsviktspatienter. Realheart TAH har en unik lösning som efterliknar det mänskliga hjärtats konstruktion och funktion. Realheart noterades 2014 på Spotlight Stockmarket och finansieras hittills via emissioner

GPX Medical

2021-04-20

GPX Medical utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn för att direkt larma vid komplikationer, istället för att som det ofta är idag, först upptäcka komplikationer när barnet blivit mycket sjukt. Omedelbar upptäckt av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. GPX Medical har ett starkt kliniskt stöd för sin innovation som fyller ett hål i dagens vård.

Bolagets patenterade teknologi är baserad på en spektroskopisk metod som utvecklats vid avdelningen för atomfysik vid Lunds universitet. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är sedan 2020 helt fristående och noterat på NASDAQ First North Growth Market.

Pharmiva

2021-04-09

Pharmivas första produkt Vernivia® behandlar världens vanligaste underlivsinfektion bland kvinnor, bakteriell vaginos, som drabbar var tredje kvinna i fertil ålder. Vernivia® är helt fri från antibiotika som är gängse behandlingsmetod.

Med Vernivia® får kvinnor för första gången tillgång till en behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som antibiotika innebär för både individen och global hälsa. Vernivia® är receptfri och därför lättillgänglig och med CE-märkning redan klar för marknadsföring inom EES.

Inhalation Sciences Sweden

2021-02-23

Inhalation Sciences bedriver utveckling och försäljning av tekniskt avancerade laboratoriesystem inom inhalation, med huvudprodukten PreciseInhale® och tillhörande moduler för in vivo eller in vitro analyser av så kallade aerosolpartiklar.

Inhalation Sciences utför även forskningsuppdrag och andra avancerade uppdragstjänster på kontaktsbasis via Inhalation Research Services (IRS).

Hemcheck Sweden

2021-02-23

Hemcheck har tagit fram en unik patenterad CE-märkt lösning som vid patient kan detektera hemolys i blodprover i vakuumrör eller i sprutor på ca 10 sekunder. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken globalt till att blodprov inte kan analyseras korrekt och måste förkastas/tas om. Ca 70% av alla kritiska medicinska beslut grundas på analys av blodprover. Uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till felaktiga eller försenade medicinska beslut vilket påverkar patientsäkerhet och vårdkvalitet. Det bidrar också till ineffektiva arbetsprocesser och ökade kostnader. Hemchecks unika lösning kan därmed förbättra vårdkvalitet, ledtider och kostnader i sjukvården.