torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Scandinavian ChemoTech

Om Scandinavian ChemoTech

Scandinavian ChemoTech AB ”ChemoTech” är ett FoU-fokuserat internationellt medicintekniskt bolag som grundades 2015 och noterades på First North Growth Market 2016.

Bolagets kärnverksamhet baseras på en patenterad teknisk innovation för Tumörspecifik Elektroporation ”TSE”. ChemoTech har utvecklat sina första två produkter som är baserade på denna teknologi som idag skyddas av flera patent.

P H1 H2

Mer om bolaget

ChemoTechs två affärsområden/bolag:

ChemoTech har fram till idag fokuserat på marknadsföring av nya innovationer inom cancervård med syfte att komplettera existerande standardbehandlingar och vara en avgörande roll i ökad behandlingseffektivitet och minskade biverkningar. ChemoTechs innovationer skall minska vårdtider och vårdkostnader för cancerpatienter och göras tillgänglig för fler patienter.

Humanmedicin: Under detta affärsområde har bolaget lanserat IQwave™ som är en helt ny generation av elektroporation som bygger på den patenterade TSE-plattformen. Fram till idag har IQwave™ framförallt använts för behandling av ytliga tumörer, max 3–4 cm under huden. Men i en fallstudie på 23 patienter med stora tumörer har TSE-teknologin (med dess D-EECT protokoll) visat på mycket lovande resultat.

Bolaget marknadsför och säljer IQwave™ genom distributörer i Filippinerna, Indien, Kenya och Nigeria, där lokala rättigheter har erhållits från myndigheterna. Bolaget har idag även distributörsavtal i Singapore, Myanmar, Vietnam, Malaysia och Ukraina där CE-märkning krävs för att försäljningen ska komma igång. Efter CE-märkningen kommer marknadsföringen av IQwave™ att påbörjas i Europa.

Veterinärmedicin: Under 2020 bildades dotterbolaget Vetiqure AB, som under 2020 lanserade vetIQure™, en IQwave™ anpassad för veterinärmedicin. ChemoTechs verksamhet delades upp i två bolag för att kunna optimera och anpassa strategierna för båda affärsområdena. Även vetIQure™ är utrustad med den patenterade TSE-teknologin., som med sin dynamik skapar bättre förutsättningar att behandla större tumörer utan att skapa oönskad destruktion och biverkningar.

ChemoTechs verksamhet

ChemoTechs unika och dynamiska elektroporation ökar drastiskt effekten av cellgiftsbehandling, så att enbart området där tumören sitter förstärks. Genom denna metod räcker det normalt med ca. 5–10 % av maxdosen för de cellgifter som används.

ChemoTechs patent består av tekniken som gör att behandlingen anpassar sig till varje tumör för att undvika över- och underbehandling, vilket förbättrar förutsättningarna för att behandla patienter med olika former av cancer och reducera risken för att frisk vävnad tar skada. Detta skapar intressanta möjligheter för att framöver kunna behandla områden där just denna egenskap är av vikt för att kunna bevara viktiga funktioner hos patienten.

Både IQwave™ och vetIQure™ har designats för att vara liten och smidig och inte ta upp stor plats i vårdmiljön, vilket även underlättar transporter och leveranser.

ChemoTechs initiala positionering har varit att erbjuda patienter, som inte svarar på standardbehandlingar, ett nytt alternativ. Bolagets långsiktiga strategi har dock alltid varit att etablera kliniska förutsättningar att kunna komplettera de traditionella behandlingsmetoderna i ett tidigt stadie innan tumörerna sprider sig.

ChemoTech kommer under året tillsammans med ledande cancerexperter påbörja en ny fas med en ny klinisk strategi som grund. Indikationerna vi ämnar fokusera på initialt håller på att identifieras men förutom metastaser i skelettet, som har ett eget utvecklingsprojekt, kommer målet vara att nå tumörer som sitter i organ eller vävnad långt inne i kroppen.

För affärsområdet veterinärmedicin är marknadspotentialen, för både ytliga och djupt sittande tumörer, enormt stor samtidigt som att regelverk och konkurrens i dagsläget är betydligt lägre.

Var är ChemoTech om 3 år?

Efter att ha slutfört CE-märkningen av vår plattform inom ramen för det utgående regelverket MDD, har vi om 3 år övergått till det nya MDR med samtliga av våra då färdiga produkter som är avsedda för humanmedicin. Vi har även slutfört några av våra viktigaste studier som skall kliniskt stödja behandlingen av djupt sittandet tumörer samt att sätta in vår behandling i tidigare stadie, som ett komplement till dagens standardbehandlingar. Det är även vår målsättning att vi vid denna tidpunkt skall ha slutit de första samarbetsavtalen med större MedTech eller läkemedelsbolag för gemensam utveckling eller licensrättigheter.

”Vi ser mycket ljust på framtiden och är övertygade om att både aktiemarknaden och sjukvården, för både människor och djur, enbart har sett början av TSE-teknologins potential.” – säger Mohan Frick VD och medgrundare

P H1 H2
P H1 H2