torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Hemcheck Sweden

Om Hemcheck Sweden

Hemcheck har tagit fram en unik patenterad CE-märkt lösning som vid patient kan detektera hemolys i blodprover i vakuumrör eller i sprutor på ca 10 sekunder. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken globalt till att blodprov inte kan analyseras korrekt och måste förkastas/tas om. Ca 70% av alla kritiska medicinska beslut grundas på analys av blodprover. Uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till felaktiga eller försenade medicinska beslut vilket påverkar patientsäkerhet och vårdkvalitet. Det bidrar också till ineffektiva arbetsprocesser och ökade kostnader. Hemchecks unika lösning kan därmed förbättra vårdkvalitet, ledtider och kostnader i sjukvården.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Det tas över 15 miljarder blodprover årligen med en stark tillväxt. Blodprover tas i de flesta led inom sjukvården och blodanalys är fundamentalt för att ta viktiga kliniska beslut. Att säkerställa kvaliteten på analysresultaten är därmed en väldigt viktig fråga som får mycket uppmärksamhet globalt.

Det vanligaste felet vid analys av blod är hemolys, dvs att de röda blodkropparna spricker och läcker ut sitt innehåll i resten av provet. Detta sker i en klar majoritet av fallen vid och på grund av själva blodprovtagningen. Hemolys stör många vanliga analyser som antingen blir felaktigt höga eller låga. Av dessa anledningar har de flesta laboratorier installerat hemolyskontroller, vilka dock sker långt senare än när blodprovet tas. I en akut situation är det ofta 1 h ledtid från blodprovstagning till att resultat levereras och i andra situationer långt mycket längre tid. Att då behöva ta om blodprovet kan få stora konsekvenser.

För patientnära analyser såsom exempelvis blodgasanalyser, vilka blir allt vanligare, släpps resultat utan kontroll för hemolys. Samtidigt finns vetenskapliga bevis för att en stor mängd av dessa blodprover är hemolyserade och att hemolys förändrar analysresultaten. Analyssvaren kan exempelvis vara falskt normala, medan de faktiska värdena är helt andra. Denna klara kvalitetsbrist kan leda till utebliven, felaktig eller fördröjd vård för patienter med akuta tillstånd.

Kostnaden för ett hemolyserat blodprov varierar beroende på vårdkostnaderna för en fördröjd, eller i värsta fall felaktig eller utelämnad, behandling med exempelvis en längre sjukhusvistelse som följd, samt på de direkta kostnaderna för ett nytt blodprov och analys av detta. Kostnaderna har i publicerade hälsoekonomiska studier uppskattats till minst 1 000 kronor per felaktigt eller uteblivet provsvar.

Beskrivning av verksamhet

Akutmottagningar inom EU och i USA utgör Hemchecks kärnmarknader då det är vanligt med hemolys (ofta 5-12%) där och analyssvaren behövs snabbt. Dock är alla vårdinrättningar som skickar prover till centrala laboratorier, eller som utför blodgasanalyser, relevanta för Hemcheck då hemolys kan uppstå när blod tas, oavsett var det görs. Hemcheck har patent på sin teknik och har en unik produkt utan motsvarighet globalt.

Hemcheck har två olika typ av tester, v-Test för blodprover i vakuumrör och s-Test för blodprover i sprutor. Hemchecks v-Test är särskilt intressant i de miljöer där korrekta svar behövs snabbt, analyserna som ska genomföras är kostsamma och risken för hemolys kan vara hög. Hemcheck estimerar att över 2 miljarder blodprover tas årligen i vakuumrör i Europa och USA, som kan anses hemolyskänsliga.

Hemchecks s-Test är relevant vid alla blodgasanalyser, som tas rutinmässigt på sjukhus och som är ett centralt verktyg när snabba svar krävs för kritiska diagnoser, då alla dessa instrument på marknaden saknar denna kvalitetskontrollsfunktion i dagsläget. Varje år genomförs över en halv miljard blodgasprover globalt, utan att kontrolleras för hemolys, vilket innebär att det finns en potentiellt mycket stor marknad för hemolystest för även denna typ av blodprov.

Hemcheck använder sig i första hand av en abonnemangsmodell där kunden får ett fast pris per månad inklusive instrument, engångstester och utbildning.

Framtid för Hemcheck

Hemcheck har inlett sin kommersiella resa och har nyligen tecknat viktiga avtal med kunder såsom Capio S:t Göran, Tartu Universitetssjukhus i Estland, och FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics). Fokus är nu på att expandera och bygga verksamheten med fokus på den Europeiska marknaden. På några års sikt är förhoppningen att hemolyskontroll ska vara en standard för patientnära analyser och att Hemcheck etablerat sig som en viktig aktör på den Europeiska marknaden avseende hantering av hemolys och andra pre-analytiska fel, samt inlett en lansering på den amerikanska marknaden.

P H1 H2
P H1 H2