torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Pharmiva

Om Pharmiva

Pharmivas första produkt Vernivia® behandlar världens vanligaste underlivsinfektion bland kvinnor, bakteriell vaginos, som drabbar var tredje kvinna i fertil ålder. Vernivia® är helt fri från antibiotika som är gängse behandlingsmetod.

Med Vernivia® får kvinnor för första gången tillgång till en behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som antibiotika innebär för både individen och global hälsa. Vernivia® är receptfri och därför lättillgänglig och med CE-märkning redan klar för marknadsföring inom EES.

P H1 H2

Mer om bolaget

Vad gör Pharmiva?

Pharmiva är ett svenskt femtech-bolag (medicintekniskt bolag med fokus på kvinnohälsa) som utvecklar nya innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolagets första patenterade och CE-märkta produkt Vernivia®, en vaginal mousse, lanseras inom kort för behandling av bakteriell vaginos (BV). BV är en infektion som globalt drabbar cirka en tredjedel av alla kvinnor i åldern 14–49 år. Med Vernivia® får kvinnor för förstagången en ändamålsenlig behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som antibiotika innebär för både individ och global hälsa.

Pharmivas produkter

Vernivia®
Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj inom vaginal  hälsa. Kostnaderna för samhället är stora och behovet av bättre behandlingar är stort. Det är en oacceptabel situation och Pharmiva är fast beslutna att förändra detta. Pharmiva har utvecklat en innovativ behandling mot vanligt förekommande underlivsinfektioner hos kvinnor. Bolagets första produkt, Vernivia®, för behandling av bakteriell vaginos (”BV”) är CE-märkt enligt klass IIa. Vernivia® genomgår nu avslutande kliniska studier samt parallellt en mjuklansering genom en användarstudie inför en planerad bred kommersialisering under inledningen av 2022.

Vernivia® är en unik vaginal mousse som kombinerar utläkning av infektionen med snabb symtomlindring utan att orsaka några problematiska biverkningar. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot bolagets mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj inom vaginal hälsa.

Venerol®
Utöver den första produkten Vernivia® arbetar Pharmiva med ytterligare indikationer inom vaginal hälsa baserat på den patenterade teknologiska plattformen Venerol®, där behandling av svampinfektioner är längst framskridet.

Marknaden för Pharmiva

Pharmiva ser ett antal faktorer som Bolaget bedömer utgör grund för en stark marknadsposition för Vernivia®:

  • Utläkning av BV i nivå med nuvarande frekvent använd antibiotikabehandling men med klart förbättrad symtomlindring
  • Kliniskt bevisad effekt vilket skiljer sig från övriga idag tillgängliga receptfria behandlingar som är enbart symtomlindrande
  • Produkten Vernivia® är en receptfri behandling vilket ökar tillgängligheten för patienterna
  • Stark efterfrågan i marknaden för nya och innovativa antibiotikafria behandlingar
P H1 H2

Ordlista

BV – Bakteriell Vaginos

CE-märkning – CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s (Europeiska Unionens) hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

P H1 H2