torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
ProstaLund

Om ProstaLund

ProstaLund är ett medicintekniskt bolag, ledande inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi. Specialiseringen är idag främst inriktad mot behandling av godartad prostataförstoring (BPH) med en vision om att erbjuda både en snabbare och en mer effektiv lösning gentemot mer traditionella angreppssätt.

Bolaget grundades 1991 och har huvudkontor i Lund.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Godartad prostataförstoring, BPH, är mycket omfattande och drabbar ungefär hälften av alla män över 50 år samt upp till 80 % av män över 80 år.

Fenomenet uppkommer då cellerna i prostatan ökar i antal, vilket är en naturlig del av åldrandet och brukar börja i 40–50 års åldern. När prostatakörteln växer sig större kan det medföra komplikationer då urinröret kan klämmas åt. En godartad prostataförstoring kan då orsaka att det blir trångt i urinrörspassagen och därmed uppkommer det svårigheter för äldre män att urinera. Följderna resulterar ofta i störd nattsömn och att livskvaliteten påverkas negativt.

Beskrivning av verksamhet

ProstaLund har i drygt 20 års tid utvecklat och tillhandahållit kvalificerad urologisk utrustning för behandling av BPH.

CoreTherm® är en patenterad individanpassad behandling av BPH med hjälp av mikrovågsterapi (TUMT) som idag används på sjukhus och läkarmottagningar. Det är en icke-kirurgisk värmebehandling med resultat av samma goda symptomlindring som en kirurgisk behandling (TURP). Utmärkande med CoreTherm® är framför allt att det är ett unikt behandlingsalternativ för att undvika operation. Behandlingen medför även en lägre risk för komplikationer då det rapporteras färre allvarliga komplikationer än för kirurgi. Behandlingen tar cirka 10–15 minuter och besöket på sjukhuset eller kliniken tar sammanlagt ca 1h. Behandlingen ges med lokalbedövning och patienten slipper både narkos och övernattning på sjukhus.

CoreFlow® – Soft Stent, är den nyaste innovativa produkten med multipla användningsområden som lanserades i oktober 2020. Användningsområdena är bland annat att använda CoreFlow® som tillfällig prostata-stent, vilket stimulerar behandlingsresultat av invasiv åtgärd mot obstruktion, TUMT eller TURP. Dessutom är CoreFlow® ett alternativ till kvarkateter (KAD) vid urinretention. Användning av KAD innebär en risk för urinvägsinfektioner som i sin tur leder till såväl mycket lidande som stora kostnader. CoreFlow kan ersätta KAD på ett smidigt sätt där patienten urinerar på egen hand alternativt självtappar sig.

ProstaLund om 3 år

År 2019 ändrade bolaget strategi, med beslut att fokusera på Norden som marknad. Bolaget ändrade sin marknadspositionering från att vara en komplementbehandling till att vara den primära behandlingen för BPH. Marknadskommunikationen ändrades från att vara riktad till läkare och urologer, till att även inrikta sig till patienter.

År 2024 kommer det förhoppningsvis visa sig att strategi-ändringen 2019 var viktig och bolaget har uppnått en marknadsandel av BPH behandlingar på 50% (från 8 % 2018) i Sverige och det är den primära metoden vid behandling av BPH. ProstaLund har även gått ut internationellt i ett par länder och har två nya urologprodukter på marknaden.

P H1 H2

Ordlista

BPH (Benign Prostatahyperplasi) – Godartad prostataförstoring

TUMT (Transuretral mikrovågsterapi) – Mikrovågsbehandling av BPH

TURP (Transuretral resektion av prostata) – Kirurgisk behandling av BPH, hyvling av prostata

KAD (Kateterisering av urinblåsa) – Kvarliggande kateter via urinröret

P H1 H2