Många index handlas nära tidigare all time high nivåer under tisdagens handel

Under tisdagen ser vi i Sverige hur OMXS30 och Mid Cap index handlas nära sina tidigare all time high nivåer, ett liknande mönster syns i Small- och Micro Cap index i USA. 
2021-06-08

Frågan under de senaste veckorna har varit om svenska såväl som utländska index skulle klara att bryta upp till nya all time highs eller om en rekyl istället skulle inledas. Idag ser vi hur fler och fler konsoliderande index utmanar toppen av sin range. Det är fortfarande så kallade “värdetunga index” och värdeaktier som leder vägen. Detta blir extra intressant då vi idag ser hur den amerikanska 10-årsräntan, som agerat stöd för denna trend, viker ned. Frågan blir därför fortsatt, klarar indexen att bryta upp?

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Värdetunga index i Sverige fortsätter visa vägen med First North släpar
 • Small Cap- och Micro Cap index i USA leder vägen upp
 • Den amerikanska 10-årsräntan viker ned under glidande medelvärden
 • Olja och naturgas går fortsatt starkt
 • Ett svenskt coronadrabbat bolag handlas på nytt högre upp i range

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Värdetunga index i Sverige fortsätter visa vägen med First North släpar

Trots att den amerikanska 10-årsräntan viker ned, vilket i teorin bör missgynna värdetunga index, ser vi hur just hur det är dessa index som leder vägen upp. OMXS30 och Mid Cap handlas väldigt nära sina tidigare all time highs, medan det mer tillväxtorienterade First North fortsätter att släpa.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • First North

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Small Cap och Micro Cap index i USA leder vägen upp

I USA ser vi hur Small Cap och Micro Cap index leder vägen upp efter att ha brutit upp från tidigare definierade ranges. I dagsläget handlas båda dessa index nära tidigare all time high.

 • IWM

Dagsgraf på Small Cap index – Bilden är klickbar

 • IWC

Dagsgraf på Micro Cap index – Bilden är klickbar

Den amerikanska 10-årsräntan viker ned under glidande medelvärden

Den amerikanska 10-årsräntan viker ned under viktiga glidande medelvärden och handlas i botten av ett horisontellt stöd. Detta kan tolkas på en rad olika sätt. Innebär det ett risk-off klimat där aktörer återigen vill in i statsobligationer istället för aktier? Innebär det att marknaden prissätter lägre inflation än den som tidigare förutspåtts? Vad innebär allt detta för värde kontra tillväxtaktier? Eller är det bara en utskakning innan den fortsätter upp? Alla dessa frågor är relevanta men att döma av priset så kvarstår faktum; värdeaktier leder i dagsläget vägen upp. De kommande veckorna får visa om trenden för värdeaktier blir instabil av en 10-årsränta som viker ned.

 • US10Y

Dagsgraf på den amerikanska 10-årsräntan

Olja och naturgas går fortsatt starkt

På temat om det eventuella signalvärdet av 10-årsräntan med en lägre inflation så ser vi inte hur detta bekräftas på råvarumarknaden. Olja har brutit upp från tidigare range och väntar in EMA10. Naturgas handlas i toppen av kortsiktig range. Nu återstår det att se under de kommande veckorna huruvida dessa tillgångsslag klarar av att fortsätta upp eller ej. Som alltid låter vi priset vägleda.

 • Olja

Dagsgraf på Olja – Bilden är klickbar

 • Naturgas

Dagsgraf på Naturgas – Bilden är klickbar

Ett svenskt coronadrabbat bolag handlas på nytt högre upp i range

Ett svenskt bolag som drabbades oproportionerligt hårt av pandemin och som dessutom släpat gentemot övriga börsen är SAS. För ett antal dagar sedan såg aktien ut att vika ned efter en rapport som inte togs emot väl av marknaden. Därefter skedde dock en snabb återhämtning och aktien handlas plötsligt ovanför EMA200 igen. Dessa typer av rörelser kan vara värda att fästa lite extra vikt vid, då de kan indikera att nedgången endast rörde sig om en snabb utskakning av svaga ägare. Volatiliteten i SAS är som bekant hög varför försiktighet alltid bör finnas med i kalkylen men rörelsen är intressant i det korta perspektivet.

 • SAS

Dagsgrad på SAS – Bilden är klickbar


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.