Lugna rörelser på index under tisdagen – Tre aktier med intressanta rörelser

Tisdagens börs handlas nära nollan efter ett antal sidledes dagar i rad, First North går fortsatt mer trögt än OMXS30.
2021-08-10

Idag ser vi hur OMXS30 och First North handlas nära nollan. Trenden med en relativt sett svagare First North börs fortgår medan OMXS30 handlas nära all time high. Amerikanska small cap index (IWM) har hittat tillbaks ovanför viktiga nivåer och börjar se mer och mer intressant ut varför amerikanska small cap aktier blir mer värda att titta närmare på. Bitcoin har sedan tidigare brutit upp från sin nedåttrend och befinner sig återigen ovanför samtliga glidande medelvärden.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • OMXS30 går starkare än First North – Amerikanska small cap index ser intressant ut
  • Bitcoin har brutit upp från sin nedåttrend – Återstår att se hur det möter overhead supply
  • Tre bolag med lönsam tillväxt som ligger i en intressant range

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 går starkare än First North – Amerikanska small cap index ser intressant ut

Det är inget nytt tema att OMXS30 gått väsentligt starkare än First North de senaste månaderna. First North har vid flertalet tillfällen försökt bryta upp från sin range men misslyckats varje gång. Om kursen på detta index fortsätter gå sidledes ett antal veckor till möter kursen inom kort EMA200, det blir intressant att se hur denna nivå möts. Amerikanska small cap index (IWM) studsade nyligen framgångsrikt upp ovanför sitt nedre bollingerbandveckografen och ligger i dagsläget i mitten av sin range. Om indexet fortsätter hitta styrka härifrån blir det mer relevant att titta närmare på amerikanska small cap bolag.

  • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

  • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

  • IWM index

Veckograf på IWM – Bilden är klickbar

Bitcoin har brutit upp från sin nedåttrend – Återstår att se hur det möter overhead supply

Bitcoin och de flesta andra kryptotillgångar drabbades av en snabb nedgång under maj månad. Därifrån har många kryptotillgångar på nytt hittat tillbaks ovanför vikta glidande medelvärden, detta är ett steg i rätt riktning. Mycket overhead supply skapades av nedgången under maj och det blir intressant att se hur kurser möter detta framåt.

  • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Tre bolag med lönsam tillväxt som ligger i en intressant range

Svenska Alphalix har ökat sin omsättning tre månader i rad och levererade dessutom vinst under det senaste kvartalet. Kursen utmanar inom kort sin tidigare all time high nivå. Om kursen härifrån rör sig sidledes kan en setup skapas. Kanadensiska Decibel Cannabis utmanar en viktig nivå efter några veckors sidledes rörelser. Bolaget vuxit kraftigt under 2020 och inledningen av 2021, det senaste kvartalet levererade bolaget dessutom vinst. Amerikanska OptimizeRX tillhör medtech sektorn som går starkt, bolaget har vuxit flera år i rad och även detta bolag levererade vinst under det föregående kvartalet. Den senaste rapporten togs emot med ett gap upp till en ny all time high och kursen rör sig nu sidledes ovanför denna nivå. Samtliga aktier kan vara värda att hålla koll på framåt.

  • Alphahelix

Dagsgraf på Alphahelix – Bilden är klickbar

  • Decibel Cannabis

Dagsgraf på Decibel Cannabis – Bilden är klickbar

  • OptimizeRX

Dagsgraf på OptimizeRX – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.