Fortsatt svaghet på börsen under tisdagen – Krypto bryter ned

Tisdagen präglas av svag handel där vissa enskilda index bryter ned under tidigare stödnivåer.
2021-06-22

Handeln har på de flesta index varit fram och tillbaka i definierade ranges under ett antal veckor. Nu ser vi hur Mid Cap- och Small Cap index handlas under tidigare stödnivåer. OMXS30 handlas fortsatt kvar i sin range. First North befinner sig i botten av sin range och har sedan tidigare visat relativ svaghet.

Om First North får utgöra Sveriges motsvarighet till Amerikas mer tillväxtorienterade index, Nasdaq, så ser vi hur mönstret skiljer sig åt markant mellan dessa. Nasdaq visar, till skillnad från First North, relativ styrka gentemot övriga index.

Allt detta sammantaget gör att det i dagsläget är svårt att få grepp om huruvida det är “tillväxtaktier” eller “värdeaktier” som ska agera ledare framåt.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Svenska index handlas svagt – OMXS30 är det enda som ännu inte brutit ned
 • Amerikansk handel skiljer sig från svensk – Tillväxt premieras i dagsläget
 • Guld och Dollar har återigen börjat visa nästan perfekt negativ korrelation
 • Kryptotillgångar bryter ned från viktiga stödnivåer – Tekniskt svagt

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svenska index handlas svagt – OMXS30 är det enda som ännu inte brutit ned

Som ovan nämnt är OMXS30 det enda svenska index som fortsatt befinner sig i sin tradingrange samt ovanför EMA50. Mid Cap och Small Cap index handlas i skrivande stund under EMA50 för första gången på ett bra tag. Detta glidande medelvärde har utgjort en stödnivå vid flertalet tillfällen under den uppåttrend som pågått under 2021. First North har handlats svagt sedan februari 2021 och nu handlas detta index vid botten av sin range. Det återstår att se om en vändning kommer, likt den vi sett för Nasdaq i USA, eller om detta är början på en nedåttrend.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • Mid Cap

Dagsgraf på Mid Cap – Bilden är klickbar

 • Small Cap

Dagsgraf på Small Cap – Bilden är klickbar

 • First North

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

[prenumeration2]

Amerikansk handel skiljer sig från svensk – Tillväxt premieras i dagsläget

I USA visar index den raka motsatsen till Sverige. Det mer värdeorienterade Dow Jones handlas svagt och testar nu EMA50 underifrån. Det mer tillväxtorienterade Nasdaq handlas starkt vid toppen av sin range. Det återstår att se om Sveriges och USA:s respektive index återgår till att korrelera eller om detta är början på en större avvikelse.

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones – Bilden är klickbar

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq – Bilden är klickbar

Guld och Dollar har återigen börjat visa nästan perfekt negativ korrelation

Guld har som bekant handlats svagt sedan FED:s FOMC-möte för en vecka sedan. Gulds svaghet sammanfaller med en påtaglig kortsiktig styrka i dollarn. Dessa två tillgångsslag har nu återgått till visa negativ korrelation.

 • Guld

Dagsgraf på Guld – Bilden är klickbar

 • Dollar

Dagsgraf på Dollar – Bilden är klickbar

Kryptotillgångar bryter ned från viktiga stödnivåer – Tekniskt svagt

Det har funnits många röster som gjort gällande att en 50-procentig nedgång (eller mer) är helt normalt i en “krypto-cykel” och att detta är något man ska klara av att hantera. Vad som dock skiljer sig från denna 50-procentiga nedgång (eller mer), gentemot tidigare sådana är att denna nu sker under viktiga stödnivåer. Dessa nivåer har vid tidigare trender utgjort bottennoteringar innan de vänt upp. Bitcoin handlas sedan tidigare under EMA200 och bryter nu ned under sin nyskapade range. Ethereum handlas i skrivande stund under EMA200 och detta skiljer sig markant från förra “krypto-cykeln” vilket grafen nedan illustrerar.

 • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin – Bilden är klickbar

 • Ethereum

Dagsgraf på Ethereum – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.