Trendspaning – Olja när världen elektrifieras och efterfrågan skiftar

OPEC beslöt 2014 att inte minska produktionsvolymen, det tillsammans med rädsla för minskad efterfrågan, blev en katalysator för ett kraftigt fall i oljepriset.
2019-11-27

OPEC beslöt 2014 att inte minska produktionsvolymen, det tillsammans med rädsla för minskad efterfrågan, blev en katalysator för ett kraftigt fall i oljepriset. Sedan dess har oljepriset gått ned med 46%.

Denna artikel är en kortare analys av Oljan. Artikeln bygger på information hämtad från nätet och egna funderingar. Detta är ingen rekommendation. 

Efterfrågan globalt

Efterfrågan på olja växer fortfarande i hela världen. Länder som befinner sig i, eller är på väg in i extrema tillväxtfaser har ett ökande efterfråga av olja, t.ex. Indien. Ytterligare så kontrollerar enbart OPEC cirka 32% av all dagens oljeproduktion, de topp 10 producerande länderna kontrollerar nästan 78% av all oljeproduktion. Det finns med det en möjlighet att efterfrågan börjar växa exponentiellt, och tecken på att det kommer ske ser man redan i länder som Indien som ingår en påskyndad ekonomisk och industriell revolution.

Det som många analytiker i västvärlden inte verkar lägga så mycket tanke vid när de analyserar oljan, är att efterfrågan av olja i ett fullt industriellt land, inte ökar lika fort som de länder där en stark ekonomisk tillväxt pågår. Även Kina som har haft en minskad tillväxt på efterfrågan av olja, är långt ifrån den ekonomiska utveckling som finns i västvärlden och många människor där lever fortfarande i extrem fattigdom.

I takt med att hela världsekonomin snabbt utvecklas, så ökar också efterfrågan på olja och kommer fortsätta öka en lång tid framöver.


Bränningen av olja som primär energiresurs har också kraftigt minskat de senaste två decennierna, men det syns rätt tydligt att det nu stabiliserat vid en nivå som är behövlig för att energikonsumtionen ska fungera.  

OECD:s oljeförbränning som primär energiresurs per land:

OECD oljeförbränning

Världen står globalt inför en energikris, det är bara västvärlden som inte känner av det och därför tror på en fortsatt recessiv oljemarknad. 

Oljepriset är en direkt reflektion av en tid där en miljökris har blivit en mer överhängande risk än tidigare, och på grund av det har efterfrågan på olja i västvärlden minskat. Vi ser också minskad utveckling av efterfrågan i länder som Kina, vilket har lett till mycket oro som sedan reflekteras i det låga oljepriset. 

Läs analysna om EnQuest och Africa Energy.

Enligt Worldbank är det idag cirka 12% av världens befolkning som inte ens har tillgång till elektricitet. Då finns det också många anledningar till att tro att Kina och Indien grovt förfinar sina siffror. Vi har sett en industriell boom i både Kina och Indien, men den andra vågen har inte slagit än och med tiden kommer oljeanvändningen kraftigt att öka i länder som fortfarande befinner sig i utveckling. 

Prissättarna för oljepriset idag är mestadels västeuropa och USA som köpare, och OPEC som säljare. Det kommer att förändras kraftigt, i alla fall på köpsidan, med ett starkare behov från både Kina och Indien som antagligen bara inom några år kommer ha större import än resten av länderna i topp 10 tillsammans. Sedan står också flera länder i Afrika inför en stark industriell explosion.

Volymhandeln i oljan

Oljehandeln volym

Ovan ser vi en graf över WTI (West Texas Intermediate Oil) mätt mot USD. Det kan för kort klassas som amerikansk olja, och har en stark korrelation till generella priset för crude oil. Till höger ser vi periodens totala volym per pris. Över grafen syns också varje månads volym per pris. 

Den undre gula linjen som går rakt igenom, är periodens så kallade VWAP, vilket står för volume weighted average price, och är alltså det volymviktade snittpriset, alltså ungefär medianhandlade priset.

Det vi ser i prisutvecklingen i november är att marknaden sökte sig upp till septembers mest handlade pris, ofta förkortat till VPOC eller volume point of control. Efter att ha tagit ut den prisnivån, sjönk marknaden ned mot november månads mest handlade pris – VPOC – som också råkar vara det volymviktade snittpriset. Marknaden accepterade inga transaktioner under snittpriset och studsade rakt uppåt igen mot september månads mest handlade pris, där priset testar tidigare låg-volymzoner från september.

Olja

Vi ser också att en positiv utveckling sker i styrkeindexet vilket innebär att köparna blir mer och mer intensiva i marknaden. Att köpare är mer beredda att jaga priset till högre nivåer och följa säljkursnivåerna, ser vi som ett starkt tecken för möjlig uppgång.

Läs artiklarna om teknisk analys här.

Slutsats

Eftersom vi ser tydliga styrketecken och ovilja hos marknaden att acceptera lägre prisnivåer samt en tendens hos köparna att jaga säljkursen, kan vi förvänta oss att priset ännu en gång kommer söka sig upp mot tidigare likviditetszoner som 61.77. Kombinera det med att det över senaste veckan hos IG (en av de största mäklarna för spekulativa positioner i olja) antalet öppna positioner ökat från 55% korta till 61% korta. Skulle vi anta att IGs kundsentiment är hyfsat reflektivt för privatkundsmarknaden, så kan vi snart förvänta oss en short squeeze om priset fortsätter att röra sig uppåt och vi kommer då övergå från små rörelser uppåt till en explosion mot nivåer över långt över 60.

mer om ämnet