Trendspaning – Energi som hårt sargad sektor redo för vändning

Energi har inte varit så nedtryckt som det är nu sedan techbubblan.
2020-01-17

Energi har inte varit så nedtryckt som det är nu sedan techbubblan. Detta återspeglas naturligtvis också i värderingen av energiaktier. Vi är av uppfattningen att denna trend kan komma att vända 2020.

Energi S&P Ecoptimist

Den här grafen borde alla som investerar i energiaktier av olika slag studera nära. Grafen illustrerar energiaktier/s&p. Den visar alltså hur energi gått väsentligt mycket sämre än index de senaste 10 åren. 

En potentiell trigger som kan bidra till vår tes, är hur FED återigen är nettoköpare av obligationer och hur de sänkt räntan på sistone. Dollarn har prissatts för sin positiva räntedifferens gentemot övriga nationer och om denna ränteskillnad börjar försvinna, är det möjligt att dollarn vänder ned. 

Olja, naturgas, uran och alla andra råvaror som behövs för att producera energi, är prissatta i dollar. Detta i ett klimat där dollarn trendar nedåt, då tenderar råvaror att trenda uppåt. 

Även om dollarn inte viker ned 2020 kan vi se ett scenario där energiaktier bryter sin nedåttrend. Många Amerikanska olje-, energi- och uranbolag går på knäna, andra har redan gått i konkurs. Detta beror delvis på ESG (Environmental Social Governance) där fonder i mindre utsträckning köper energibolags aktier och obligationer. 

Om det här klimatet fortsätter kommer utbudet minska. Samtidigt ser vi inga indikationer på att efterfrågan vänder ned. 

Medan många tänkare och tyckare verkar övertygade om att investeringar i olja, naturgas och uran tillhör det förgångna, ser vi hur många lågt värderade energibolag sakta men säkert lägger upp sig för breakouts.

 

Här har vi några exempel på lågt värderade energiaktier: Centrus Energy, Covia & Sprague Resources.

Centrus Energy

Centrus Energy Ecoptimist

SRLP

Sprague Resources Energi Ecoptimist Graph

Vi kommer att följa även denna trendspaning med artiklar och analyser av enskilda bolag. Vi har sedan tidigare sett över Africa Energy, med analys och uppdatering.

mer om ämnet