Stark säsong, VIX trendar ned och oljan rusar uppåt

Vi befinner oss i en säsongsmässigt stark period som delvis kännetecknas av att flera bolag offentliggör sina Q3-rapporter.
2021-10-31

Vi befinner oss i en säsongsmässigt stark period som delvis kännetecknas av att flera bolag offentliggör sina Q3-rapporter. Volatilitetsindex handlas till låga nivåer som kan innebära positiva effekter på börsen, den amerikanska 10-åringen visar styrka, aktivister verkar för koldioxidsnåla energikällor och Hertz skapar glädjeämne hos Teslas ägare.

Dagens artikel kommer handla om följande:

  • I korthet om hur indexen har förändrats under den passerade veckan
  • Den amerikanska 10-årsräntans styrkebesked
  • Hur VIX trendar och vad det kan betyda framåt
  • Uppdatering kring oljan
  • Några aktier som kan vara värda att hålla koll på

Veckans listor i korthet

Vi befinner oss i en säsongsmässigt stark period och veckan öppnade med att Nasdaq och Dow Jones handlades ovanför viktiga nivåer. OMXS30 handlas ovanför kortsiktiga glidande medelvärden samt närmar sig nya all time high-nivåer.

First North däremot handlas fortfarande förhållandevis svagt sedan februari. Under veckans mitt så rasar First North ytterligare tillsammans med såväl europeiska som amerikanska index. I spåren av detta ser vi att Asien handlas svagare. Riskerna för First North är förhöjda ur ett trendföljande perspektiv.

10-åringen & VIX

10-årsräntan fortsätter att ticka uppåt och sätter press på tillväxtorienterade index. Under veckans mitt ser vi hur 10-åringen faller tillbaka under kortsiktigt glidande medelvärden. 2-årsräntan däremot handlas upp med starkt momentum. Rörelserna kan tolkas som att marknaden prissätter räntehöjningar från FED i närtid. Detta i sin tur drar ned långsiktiga inflationsförväntningar.

Volatilitetsindexet markerar en botten och om kursen bryter ned härifrån så skulle det vara första gången sedan innan coronakraschen. I så fall ser det ljust ut för övriga globala index då marknaden tenderar att gå starkt när VIX trendar nedåt. VIX handlas vid nivåer som kan innebära en bekräftad nedåttrend, vilket vore positivt för börsen på det stora hela.

Fin form mothugg från aktivister

Oljepriset visar fin form sedan rangen bröts 24/9 och har medfört att aktier som exponeras mot olja har gått starkt. Priserna stiger och medför starka setups i flera oljebolag.

Under veckans slut så offentliggörs det att en amerikansk aktivistfond vill bryta upp en spelare inom sektorn nämligen olje- och gasbolaget Shell med förhoppning om att begränsa koldioxidintensiva källor.

Högre energipriser verkar vara en påverkande faktor i de stigande konsumentpriserna, vilka har fått centralbankerna att överväga högre räntor och mindre stödköp. Vi kan tyda relativ svaghet hos finans och energi under veckans mitt.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Veckans vinnare

En aktie som befunnit sig i vinnarspåret under veckans början är Tesla i och med biluthyraren Hertz omfattande beställning av 100 000 elbilar som ska förstärka och elektrifiera deras flotta med bilar.

Andra intressanta bolag und3r veckans handel var Argonaut Gold och Endeavour Silver som är potentiella ledare inom sektorn. Argonaut handlas i toppen av sin range efter en lång konsolidering och Endeavour Silver bottnade precis genom en dubbelbotten-formation men ligger längre ned i sin range. Båda bolagen har levererat starka kassaflöden under 2021.

ETF:en för guld och silver kan vara intressanta att hålla fortsatt koll på, men än så länge är det för tidigt att dra för många slutsatser av hur läget kommer att arta sig. Båda har dock placerat sig ovanför kortsiktigt glidande medelvärden men precis under EMA200.

Under veckans slut så blir Volvo Cars historiska genom att bli första personbilsaktien i Sverige. Första handelsdagen gick av stapeln den fredagen 30/10 då aktien visade styrka.


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With HandleSaucer With HandleDubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.