Sjukvård

Arcoma

2021-09-16

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem.

Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Carbiotix

2021-09-14

Carbiotix is an award-winning biotechnology company pioneering microbiome healthcare through a portfolio of microbiome modulators covering prebiotic ingredients, medical foods and therapeutics, along-side a range of cost-effective gut health testing services.

Carbiotix mission is to increase the consumption of prebiotics in people’s diets, by: 1) manufacturing the lowest cost and most effective prebiotic possible, 2) selling this prebiotic through as many forms and channels as possible, and 3) providing the lowest cost consumer gut health test possible. Carbiotix B2B consumer gut health testing service is called LinkGut and its prebiotic is called AXOS.

Calmark

2021-08-18

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska sjukdomstillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för mätning av olika biomarkörer i blodet. 

Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. 

BiBBInstruments

2021-08-12

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) utvecklar EndoDrill® Model X, en produktserie av engångs- och flergångsinstrument som används vid tumörprovtagning för flera allvarliga cancersjukdomar.

Produktportföljen riktar sig till den globala mångmiljardmarknaden för endoskopiska biopsiinstrument.

Acousort

2021-06-29

AcouSort är ett svenskt innovativt företag som erbjuder produkter och lösningar för att förenkla och förbättra provberedning inom många olika användningsområden – allt från grundläggande medicinsk forskning till beredning av kliniska blodprover för analys. Bolagets kärnteknologi heter akustofluidik och är en kombination av ultraljud och mikrofluidik som möjliggör separation, fraktionering och analys av celler och partiklar från biologiska prover med förbättrad reproducerbarhet och provkvalitet jämfört med andra metoder.

Ortivus

2021-06-29

Ortivus utvecklar MobiMed, medicintekniska lösningar för en tryggare och effektivare sjukvård.

Företaget grundades år 1985 och är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar inom prehospitalvård för vårdgivare världen över.

Ortivus lösningar är baserade på långtgående expertis inom kardiologi samt decennier av utveckling tillsammans med sina användare. Företagets huvudkontor ligger i Danderyd utanför Stockholm men bolaget har sedan 1998 även ett helägt dotterbolag i Storbritannien.

Attana

2021-03-22

Attana grundades 2002 och erbjuder analytiska instrument och uppdragsforskning för att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel. Baserat på sina patenterade teknologier erbjuder Attana biologisk interaktionskarakterisering i realtid åt biotechbolag, Big Pharma och akademiska aktörer världen över. Dessutom erbjuder bolaget ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg för analys av immunitet mot SARS- CoV-2.

Monivent

2021-02-23

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vård som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. När ett barn inte andas vid födseln måste luft pumpas ner i barnets lungor. För stora eller för små volymer kan orsaka skador på lungor och hjärna. Monivent har utvecklat en unik lösning som hjälper vårdgivaren att säkerställa korrekt behandling. Idégivare var två neonatalläkare och en forskare inom lungfysiologi. De tog idén till Chalmers Entreprenörsskola och Monivent bildades 2013. Bolaget är baserat i Göteborg och har åtta anställda. Försäljningen sker via distributörer.

Stayble Therapeutics

2021-02-21

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.