Röd dag på index under måndagen – Fortsatt svaghet hos investmentbolag

Relativ svaghet hos investmentbolag under måndagen samtidigt som en annan sektor visar styrka på en i övrigt svag dag.
2021-08-16

Index öppnade svagt under måndagen med ett gap-ned för OMXS30. Detta index påverkas negativt av investmentbolag som fortsätter den trend vi såg under förra veckan. First North handlas nu nära EMA200 vilket är ett långsiktigt glidande medelvärde som detta index har respekterat vid åtskilliga tillfällen sedan 2015, det blir därför intressant att se hur kursen beter sig denna gång kring nivån.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Svaghet hos både OMXS30 och First North
 • Fortsatt svaghet hos investmentbolag efter parabolisk uppåttrend
 • En sektor som hämtat sig efter corona och visar relativ styrka

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Svaghet hos både OMXS30 och First North

OMXS30 öppnade måndagen med ett gap ned och stänger strax under EMA20. Till skillnad från OMXS30 har First North inte trendat upp på ett antal månader. Det återstår att se hur detta index hanterar en kursrörelse kring EMA200, som tidigare agerat stöd.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • First North index

Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Fortsatt svaghet hos investmentbolag efter parabolisk uppåttrend

Investmentbolag i Sverige har handlats svagt sedan förra fredagen. Om denna svaghet kan härledas till höga värderingar som nu justeras ned, eller enbart är en naturlig reaktion efter paraboliska uppåttrender lämnar vi osagt. Många bolag befinner sig fortfarande ovanför viktiga glidande medelvärden och det blir intressant om aktierna hittar stöd här eller om de bryter ned ytterligare.

 • Latour

Dagsgraf på Latour – Bilden är klickbar

 • Investor

[prenumeration2]

Dagsgraf på Investor – Bilden är klickbar

 • Kinnevik

Dagsgraf på Kinnevik – Bilden är klickbar

 • Ratos

Dagsgraf på Ratos – Bilden är klickbar

 • Industrivärden

Dagsgraf på Industrivärden – Bilden är klickbar

En sektor som hämtat sig efter corona och visar relativ styrka

Fastighetssektorn släpade gentemot både index och många andra sektorer under inledningen av 2021. Sedan mars och april har dock denna sektor hittat tillbaka till sin forna styrka. Många aktier har sedan tidigare brutit upp till nya historiska högstanivåer och den relativa styrka vi sett de senaste månaderna synliggörs extra tydligt idag där många aktier handlas på grönt på en i övrigt röd börs.

 • Fabege

Dagsgraf på Fabege – Bilden är klickbar

 • Balder

Dagsgraf på Balder – Bilden är klickbar

 • Samhällsbyggnadsbolaget

Dagsgraf på Samhällsbyggnadsbolaget – Bilden är klickbar

[prenumeration2]


Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.